A fogyasztók megelégedettségének növelése és a tökéletes verseny biztosítása érdekében az EU erősíteni kívánja az Internet versenypolitikai szabályozását, különös tekintettel a telekommunikációs hálózatok koncentrációja és az internetes szolgáltatásokra vonatkozó bennfentes információ kérdéskörére – jelentette ki Mario Monti, az EU versenypolitikájának biztosa `Korlátok a cybertérben´ című szeptemberi beszédében. Az Internet felgyorsult növekedésével ugyanis egyre nő az erős piaci pozícióban levő vállalatok monopolizálódásának veszélye. A verseny tisztességének szabályozása az infrastruktúrák területén azért fontos, hogy megakadályozza az adott piacon technológiát birtokló, piacvezető vállalatok előnyének más piacokra történő átvitelét. A Microsoft PC piaci belépése is csak azon feltételekkel történhet, hogy fennmarad a tisztességes piaci verseny, és hogy végeredményben nő a fogyasztók megelégedettsége. A szolgáltatások kapcsán a bennfentes információ, a vállalati vásárlóerő koncentrálása és a jelenlegi vállalati megállapodások, szövetségek állnak az EU figyelmének középpontjában. A telekommunikációs ágazat fontosságát a versenypolitikai biztos az alábbiakkal indokolja:` Az a kérdés, hogy az Internet igazi tömegpiaci jelenséggé válik-e vagy sem, lényegében attól függ, hogy a háztartások a jövőben milyen áron és milyen módon férhetnek hozzá a telekommunikációs infrastruktúrához.