Precedensértékű lehet annak a bankkártyapernek a kimenetele, amely tegnap kezdődött a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A felperes szerint a pénzintézet a felelős azért, mert bankkártyájával visszaéltek: fizetés során adatait átmásolták, majd a hamis kártyával 600 ezer forintot emeltek le számlájáról. Ki viselje a kárt, ha a bankkártyával a rendeltetésszerű használat ellenére visszaélnek? Ez az alapkérdése a Pesti Központi Kerületi Bíróságon tegnap kezdődött jogvitának, amelyben az Artéka Kft. mintegy félmillió forint kártérítést követel a BNP-Dresdner Banktól. A károsult egy benzinkútnál fizetett. Eközben

  • feltételezhetően — átmásolták kártyájának adatait egy hamisított bankkártyára, amellyel csaknem hatszázezer forintot emeltek le számlájáról. A jogosulatlan ügyletről, majd a visszaélés módszeréről a banktól értesült. A pénzintézet büntetőfeljelentést tett, s százezer forinttal kárpótolta őt. Patay Géza ügyvéd, a felperes jogi képviselője a Világgazdaságnak elmondta: álláspontjuk, hogy a bank nem tett eleget a polgári jogban megkövetelt tájékoztatási és együttműködési kötelezettségének, amikor elmulasztotta közölni, hogy az általa kiadott bankkártya rendeltetésszerű használata során a szokásosnál nagyobb veszélynek van kitéve az ügyfél. Szerinte azzal, hogy a bank százezer forintot megtérített, elismerte felelősségét. A bank a kereset elutasítását kérte. Kifejtette, hogy a százezer forintot nem kártérítésként, hanem méltányosságból utalta át a felperesnek. Hivatkozott egyebek közt arra, hogy kártyatájékoztatója felhívja a figyelmet a kockázatokra, amelyekkel az ügyfélnek — külön információ híján is — tisztában kellene lennie. A tárgyalást — a kártyaszerződés aláíróinak meghallgatásával — januárban folytatják.