A Yahoo a kaliforniai szövetségi bíróságtól kéri annak eldöntését, hogy lehet-e beleszólása a francia kormánynak a cég ügyeibe. A webóriás érvelése szerint a francia bíróság hozhat a Yahoo France-szal kapcsolatos ítéletet, ám nincs jogköre felelősségre vonni az amerikai anyacéget a francia törvények megsértése miatt. A háttérben a francia bíróság azon itélete áll, mely szerint azokban az országokban, ahol az törvénybe ütközik, a Yahoo-nak valamilyen módon ki kell szűrnie a náci relikviákat aukciós oldalairól. Ellenkező esetben a cégnek napi százezer frank pénzbüntetést kell fizetnie. Az ügy túlmutat önmagán, mivel az amerikai bíróságnak a szabad internet és az államigazgatási határok konfliktusáról szóló döntése precedensértékű lehet. Komplex kérdésként merül fel az is, hogy milyen mértékben tudnának és kellene a cégeknek felelniük saját honlapjaik tartalmáért a nemzetközi jogsértések elkerülése érdekében.