“A Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségének 1999.Eln.470/7/1. sz. határozata alapján minden év november 30-ig történő jelentkezés alapján kell összeállítani a kirendelhető ügyvédek névjegyzékét.

A 2002. december 31-ig érvényes jegyzék módosítását 2001. november 30-ig lehet kérni írásban.
Nyilatkozni kizárólag tehát azoknak kell, akik a jelenlegi besorolás átminősítését igénylik, azaz korábban nem kérték felvételüket valamelyik kirendelési jegyzékbe, és 2002. január 1-től kérik, ill. azoknak, akik a kirendelési névjegyzékből való levételüket kérik.

Emlékeztetjük a kollégákat arra, hogy aki az adott évben sem bűnügyi védői, sem pártfogó ügyvédi kirendelést nem vállal, az elnökségi határozat alapján évi 10 ezer forint rendkívüli kamarai tagdíjat tartozik megfizetni.
Módosításokat kizárólag levélben, ill. faxon megküldött és az érintett ügyvéd által aláírt nyilatkozat alapján tudunk elfogadni.

A levélben kérjük annak pontos megjelölését is, hogy a bűnügyi vagy a pártfogói kirendelési listára való felvételét kéri-e a kolléga.”