Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt ötmillió forintra bírságolta a UPC Magyarország Kft.-t A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa – mondta el a keddi tárgyalást követően Vérné Labáth Éva, eljáró versenytanácstag az MTI-nek. – Bírósághoz fordul a UPC a Versenytanács döntése ellen – tájékoztatta közleményben az MTI-t kedden.

A versenytanács a nagykanizsai és a székesfehérvári kábeltelevíziós szolgáltatási szerződésben, a UPC által múlt évben egyoldalúan felemelt előfizetői díjat, és az új műsorkiosztási rendszerre történő átállás körülményeit kifogásolta. A versenybíró szerint a tanács a kifogásolt szerződési feltételek alkalmazásától 2001. március 31-ét követően eltiltotta a UPC-t.
A Versenytanács nem értett egyet azzal sem, hogy a UPC levélben értesítette ügyfeleit a díjemelésről, olyan feltételek megváltozása miatt, amelyet az előfizetők nem ellenőrizhettek le. Ráadásul az új szerződésekben a UPC egyoldalúan megfogalmazta azt a kitételt, hogy ha a megváltozott feltételek nem felelnek meg az ügyfélnek, akkor az felmondhatja a kábeltelevíziós szerződést.
Problémát okozott, hogy a szolgáltató korábban három fajta szolgáltatási csomagot kínált, majd bizonyos fejlesztések elvégzése után, az új rendszerben bizonyos tv-csatornákat, csak dekódoló-átalakító berendezéssel lehetett nézni. Mindezek alapján a GVH Versenytanácsa szerint a UPC a két városban visszaélt gazdasági erőfölényével.
A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa kifogásolta a UPC-által alkalmazott vállalkozási feltételek 7.1 pontját, és a UPC azon ügyfeleivel kötött előfizetői szerződés 4. pontját, akik egyes vidéki városokban bizonyos csatornákhoz egy új berendezés, az ún. konverter alkalmazásával juthatnak hozzá. A fenti pontokban szereplő, az előfizetési díj emelésének elfogadásával kapcsolatos kikötést a GVH nem jogerős döntésében gazdasági erőfölénnyel való visszaélésnek tekintette, s ezért a UPC-t ötmillió forint bírság megfizetésére kötelezte.
A UPC annak ellenére fordul jogorvoslatért a bírósághoz, hogy a GVH döntése a UPC szolgáltatási területeinek döntő többségét nem érinti, így pl. Budapestet és Miskolcot, a két legnagyobb várost sem – hangsúlyozza a társaság.
A cég sem a GVH érvelésével, sem a bírság mértékével nem ért egyet. Ez utóbbit a kifogásolt jelenség súlyához képest kifejezetten aránytalannak tartja, főként annak tükrében, hogy a GVH ugyanezen a napon a szóbanforgó konverteres szolgáltatás programcsomag-struktúráját, csatornakiosztását és előfizetési díjait egyaránt jóváhagyta – áll a UPC közleményében.
A UPC emlékeztet arra, hogy más versenytanácsi döntések esetében is fordult már jogorvoslatért bírósághoz: ez év januárjában a Legfelsőbb Bíróság előtt másodízben nyertek pert a GVH-val szemben. A legfőbb bírói testület ítéletében kimondta, hogy a UPC Budapesten nincs gazdasági erőfölényben.