2001. február 14-én a Hotel Nemzetiben rövid időn belül második alkalommal került sor adatvédelmi fórumra. A fórumon jól kiegészítették egymást a hazai szakma vezető elméleti szakértői és a gyakorló szakemberek által tartott előadások.
Gulyás Csaba, az Adatvédelmi Biztosok Hivatalának adatvédelmi szakértője többek között az adatvédelem nemzetközi és hazai szabályozásáról, az adatvédelmi törvényről, az adatvédelem legfontosabb elveiről (a személyes és különleges adatokról, az információs önrendelkezési jogról, a célhoz kötöttségről, az információszabadságról) beszélt, érintve az adatvédelmi nyilvántartások és a titokvédelem aktuális kérdéseit. Mondandóját olyan érdekes és tanulságos esetek felidézésével árnyalta, amelyek az adatvédelmi biztosi tevékenység során fordultak elő.

Kürti Sándor, a Kürt Computer Rt. vezérigazgatója az informatikai biztonság általános kérdésein túl a vállalatok életének megváltozott hétköznapi teendőit, a fenyegető veszélyeket értékelte, s statisztikákkal támasztotta alá az adatvesztés, az adatmentés költségtényezőit. Előadásában egy olyan kérdéskört is érintett, amelyről nem lehet elégszer szólni, amelyet kinek-kinek magának kell definiálnia, illetve mérlegelnie: mit, mitől, hogyan kell védeni, és mindez mennyibe kerül.

Papp Attila, a Kürt Computer Rt. tanácsadója az informatikai kockázatkezelés kérdéskörét tekintette át, kezdve az informatikai kockázat fogalmának definíciójától, a kockázat területeinek összefoglalásán, mérhetőségének elemzésén kívül megvilágítva a leggyengébb láncszem elvének gyakorlati tartalmát is.

Fabiányi Gábor, a Kürt Computer Rt. marketingigazgatója a vállalati informatikai biztonsági rendszer bevezetésének útját tekintette át: szólt az elvekről, a struktúrákról, az adatbiztonság elemeiről, az informatikai rendszer szabályozásáról, valamint a kritikus pontokról, s kitért az informatikai szabályozás és a minőségbiztosítás kapcsolatára, valamint a projekt menedzsment-elemek alkalmazásának fontosságára.

Nyíry Géza, az ÁPTF képviseletében a vállalati informatikai audit és a biztonság összefüggéseit elemezte, majd megvizsgálta, miként viszonyulnak egymáshoz a nemzetközi szabványi háttér és a hazai alkalmazások elemei.

A fórumon tartott előadásaikban a Kürt képviselői arra helyezték a hangsúlyt, hogy a téma rendszerszemléletű megközelítése révén, a ma sokszor, sokfelől hallható hírek és információk kusza és néha riasztó dzsungelében egyfajta rendet teremtsenek. A Kürt Computer adatmentési múltjának egyik következménye az a hatalmas méretű adatbázis és ismeretanyag, amely az adatvesztési esetekkel, azok körülményeivel, kiváltó okaival kapcsolatos, igen értékes információkat tartalmaz. Ezeknek az információknak a feldolgozása, elemzése folyamatosan zajlott az elmúlt évek alatt, és ezek az elemzések számos érdekes következtetésre vezettek.

Már jó néhány éve világossá vált, hogy a számítógépen tárolt adatok mennyiségének és fontosságának változása előrevetíti az adatvédelem és adatbiztonság fontosságának felértékelődését. Ezért már 1996-ban elkezdték kidolgozni a megfelelő technológiát ennek a problémakörnek a kezelésére. Várakozásaiknak megfelelően mára ez a kérdés az egyik legfontosabb tényező lett az informatikában, elegendő, ha az internet sokszor megkérdőjelezett biztonságosságára, és a szinte menetrendszerűen jelentkező újabb vírustámadásaira, vagy a gombamód szaporodó, hirtelen adatvédelmi szakértővé vált cégekre gondolunk.

Az informatikai biztonság mai helyzetét a Kürt szerint ma nagyjából úgy lehet jellemezni, hogy a cégek felbecsülhetetlen értékű adatokkal, adatbázisokkal rendelkeznek. 95 százalékuk használ különféle eszközöket és megoldásokat adatvédelmi, megelőzési céllal, ám csak 5 százalékuk alkalmazza ezeket megfelelően, rendszerbe foglalva, a működést/működtetést szabályozva.

További információval Fabiányi Gábor, a Kürt Rendszerház Rt. marketing igazgatója szolgál a 228-5410 telefonszámon vagy a gabor.fabianyi@kurt.hu e-mail címen.