Az első fél évben módosítanák a társasági és osztalékadóról, valamint a helyi adóról szóló törvényt. A helyi önkormányzatok 2003-tól csak szűkebb körben adhatnának egyedi kedvezményeket. A nagyberuházók jövő év végéig szerezhetnek jogot a 2011-ig igénybe vehető társaságiadó-mentességre.

A törvényalkotási menetrend szerint az első fél évben a parlament elé kerül a társasági és helyi adók módosítása, mégpedig a pénzügyi törvények módosítócsomagjának részeként.

A nagyberuházások után 2011-ig igénybe vehető 100 százalékos adómentességre csak 2002. december 31-ig lehet jogot szerezni

  • áll a társasági adóról szóló törvénymódosítás tervezetében. A nagyberuházóknak nyújtott jelentős kedvezményt azért kell fokozatosan leépíteni, mert az európai uniós szabályok az adókedvezményt is állami támogatásnak minősítik, s követni kell az alkalmazására vonatkozó szigorú normákat — indokolt a Világgazdaságnak Pölöskei Pálné, a Pénzügyminisztérium osztályvezetője.

A módosítócsomag értelmében a nagyberuházók közül csak az érvényesítheti majd a 100 százalékos társaságiadó-kedvezményt, amely a beruházást legkésőbb 2002. december 31-ig megkezdi. Nagyberuházásnak továbbra is a 10 milliárd forintot meghaladó invesztálás minősül, kivéve a hátrányos helyzetű térségeket, ahol 3 milliárd az alsó limit.

A törvénymódosítás szerint 2003-tól más, unióbeli kedvezményekhez hasonlóan a beruházás értékéhez viszonyított támogatások vehetők majd igénybe. Egyes ágazatokban ugyanakkor

  • így az autóiparban, a szénbányászatban és a műszálgyártásban — csak szigorúbb feltételek mellett lehet majd állami támogatáshoz jutni.

A helyi adók változása is 2003. január 1-jétől esedékes. S miután a tervek szerint a parlament az idén az első fél évben elfogadhatja a törvényt, mintegy másfél évük lesz a vállalkozóknak és az önkormányzatoknak a felkészülésre

  • húzta alá lapunknak Kónya László, a PM főosztályvezető-helyettese.

A helyi önkormányzatok által nyújtható egyedi kedvezmények is az uniós csatlakozásnak esnek áldozatul. Nem EU-konform ugyanis a jelenlegi gyakorlat, mely szerint az önkormányzatok szabadon dönthetnek arról, milyen kedvezményeket és mentességekket nyújtanak egyes vállalkozások számára.

A változás lényege, hogy 2003-tól a helyi önkormányzatok nem alkothatnak és tarthatnak hatályban olyan rendeleteket, melyek ellentétesek a törvény új szövegével. A vállalkozók részére

  • csak a törvény kifejezett rendelkezése esetén — adhatna mentességet, illetve kedvezményt. Ilyen kifejezett rendelkezés alapján mentesíthetik az iparűzési adó alól azokat a vállalkozásokat, amelyek adóalapja nem haladja meg a 2 millió forintot.

Az önkormányzatnak továbbra is megmarad a döntési lehetősége, hogy működtet-e egy adott adónemet. A helyi adó esetében továbbra is megállapíthatja annak mértékét. Kedvezményeket azonban csak a 2 millió forintnál kisebb adóalappal rendelkezőknek adhat.

A törvénytervezet megkülönbözteti a határozott időre adott adókedvezményt a határozatlan időre szólótól. Utóbbi esetben 2003. január 1. a mentesség határideje. A határozott időre szóló kedvezmények

  • a szabályozás szerint — az önkormányzati rendeletben meghatározott időtartam lejártával, de legkésőbb 2003-tól számított öt év múlva hatályukat vesztik. A módosítás nem érinti a vállalkozóknak nem minősülő magánszemélyeknek adott, illetve adható mentességeket, kedvezményeket.