A Magyar Köztársaság Ügyészségének 2000. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 2001.03.07-óta online formában olvasható a szervezet honlapján.

“Az ügyészi szervezet modernizálásának egyik alapvető követelménye, hogy időszakonként számszerűen is megvizsgáljuk e speciális jogalkalmazói munka tartalmi összetevőinek alakulását és annak fontosabb mutatóit a közvélemény elé tárjuk.

Az ügyészség adataira az az ismert ironikus megjegyzés, hogy “van a statisztika és van a valóság” nem érvényes, mert minden ismertetett szám mögött megvizsgálható és ellenőrizhető tevékenység áll. Információs rendszereink színvonalát és korrektségét a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Statisztikai Tanács rendszeresen megvizsgálja, a Kormány pedig évente felveszi a kötelező statisztikai adatgyűjtési programba.

A munkánk minőségi követelményeinek betartásával egyenrangúnak értékeljük a feladatok időszerű teljesítését. A számítógépes bázisunk adta lehetőségekkel élve a szakmai igények szerint kigyűjtjük azokat az ügyeket, amelyekben az eljárás valamilyen ok miatt elhúzódott. Az értékelés eredményeként időben fel lehet lépni az indokolatlan késedelmeskedés megakadályozása érdekében, továbbá megvizsgálhatók azok az ügycsoportok, amelyekben számottevő változás, csökkenés, illetve növekedés volt.”

A tájékoztató.