Az elektronikus közigazgatás, az informatikai felkészültség tekintetében Magyarország világszinten már az erős középmezőnyben halad – mondta szombaton Mikes Éva, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára, aki a magyar küldöttséget vezette a “Third Global Forum” című, Nápolyban lezajlott nemzetközi konferencián.

A dél-olasz városban tartott nemzetközi fórumot az olasz kormány szervezte az ENSZ védnöksége alatt, napirendjén az elektronikus kormányzat (e-government) fejlesztésével kapcsolatos témák szerepeltek, főleg annak a tükrében, hogy e folyamat során miként lehet biztosítani a demokrácia védelmét és a gazdasági fejlődést.

Az államtitkár elmondta: Magyarország már nem az út elején tart, hanem a főúton halad, létező programokra, jogszabályokra támaszkodhat. Országunkban kormányhatározat foglalkozik azzal, miként kell megoldani az informatikai problémákat az államigazgatás továbbfejlesztésében. Ennek konkrét szakmai vonatkozásai az Informatikai Kormánybiztosság hatáskörébe tartoznak. Hamarosan a kormány elé kerül a közigazgatás továbbfejlesztésének két évre (2001-2002) szóló feladatterve, amelyben ugyancsak kiemelt szerepet szánnak az informatikával kapcsolatos témáknak. A terv nem csupán a szűken vett közigazgatási szervezési kérdésekről, hanem a különféle személyzeti vonatkozásokról is szól. Ezzel függ össze az is, hogy most van a parlament előtt a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény nagyszabású reformja.

A konferencia plenáris ülésén a résztvevők átfogó módon tárgyaltak arról, melyek az államszervezés társadalmi vetületei. A specializált szakmai kérdéseket szekcióülések keretében vitatták meg. A magyar delegációban foglalt helyet Sikolya Zsolt kormányfőtanácsadó, a Miniszterelnöki Hivatal főosztályvezetője is, aki elmondta: az adatvédelem problémája nagy hangsúlyt kapott ezen a tanácskozáson. Egyetértettek abban: minden ország állampolgárának éreznie kell, hogy ha az államigazgatás egységesen kezeli adatait, ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy az állam esetleg nem megfelelő célra használja fel a róla szóló ismereteket. Ezt jogi szabályozással és műszaki háttérrel egyaránt szavatolni kell. A közeli jövőben meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy az állampolgár akár maga is ellenőrizhesse, ki mikor, milyen célból használta fel az őt érintő adatokat – mondta a kormányfótanácsadó.

A másik téma az elektronikus aláírás használata volt, Magyarországon az erről szóló törvény most kerül a parlament elé. Külön témaként szerepelt a portálok használatának ügye. A résztvevők felhívták a figyelmet: a közigazgatás elektronikus fejlesztése magában rejti annak a veszélyét is, hogy a társadalom kettészakad, mégpedig informatikailag “írástudókra” és informatikailag “elmaradottakra”.