A vita előtt a törvényjavaslat előterjesztőjeként Stumpf István kancelláriaminiszter beszélt, aki a javaslatot az információs társadalom kiépítéséhez szükséges törvénylánc első tagjaként jellemezte. Mindemellett kitért arra is, hogy a gyakorlatban való megvalósuláshoz szükséges infrastruktúra kialakítása időigényes feladat, ezért a teljes bizonyító erővel bíró aláírások megjelenéséhez még legalább egy év szükséges. Kovács Tibor (MSZP) – a Gazdasági Bizottság kisebbségi véleményét tolmácsolta, amely szerint a törvény az esetleges visszaélésekkel szemben nem tartalmaz elégséges garanciális elemet. Szabó Zoltán (MSZP) pártja álláspontjaként többek között az időpecsét használatának kötelezővé tételét hiányolta, véleménye szerint egy minősített aláírás idegen kézbe való kerülése esetén ebből komoly gondok támadhatnak. Mécs Imre (SZDSZ) a szolgáltatói kötelezettségvállalás pontosabb meghatározását, és az ehhez illesztett kártérítési értékhatárokat hiányolta a javaslatból. Általánosságban pedig több szónok hiányolta az állam elkötelezettségének hiányát, amelyet véleményük szerint a hivatalokban – ésszerű határidő megszabásával – való kötelező elfogadással lehetne pótolni.