Zdeborsky György változatlanul élvezi a CIB Bank tulajdonosának bizalmát – közölte tegnap a pénzintézet. A bank a Napi Gazdaságnak arra az írására reagálva mondta ezt, mely szerint a bankvezér helyzete a pénzügyi felügyelet CIB Bank ellen indított pere miatt bizonytalanná vált.

Légből kapottnak és minden alapot nélkülözőnek tartja a CIB Bank a Zdeborszky György pozíciójára vonatkozó találgatásokat. A pénzintézet szerint a vezérigazgató továbbra is élvezi a tulajdonos teljes bizalmát. A bank ezzel a Napi Gazdaság tegnap megjelent írására reagált. A cikk szerint a tőkepiacon olyan hírek terjedtek el, melyek szerint Surányi György korábbi jegybankelnök a CIB Bank tulajdonosától, az olasz Banca Commerciana Italianát is birtokló Intesa-csoporttól kapott állásajánlaton gondolkodik. A hírek szerint a csoport kelet-közép-európai regionális vezetői posztot vagy a CIB Bank elnöki tisztét kínálta fel Surányinak.

A lap arról is írt, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a BorsodChem-részvények negyedének megvásárlása miatt a CIB Bank ellen indított pere befolyásolhatja Zdeborsky György helyzetét, és elképzelhetőnek tartják, hogy a későbbiekben a pénzintézetet Surányi György elnök, és Bodnár Zoltán társ-vezérigazgató irányítaná.

A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma tegnap, június 20-ra halasztotta a hírek indoklásául szolgáló, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a CIB Bank ellen kezdeményezett pert. A perben érdemi tárgyalás nem volt, a tárgyaláson perjogi vita zajlott. Az alperes újabb dokumentumokat nyújtott be, melyek tanulmányozása időt igényel. Az alperes ügyvédje szerint a gazdasági versenytörvény alapján a felügyelet nem perelheti a bankot a BorsodChem-részvények megvásárlása miatt. A tárgyalás a felügyelet kérésére zárt ülés keretében zajlott, amivel a CIB Bank is egyetértett. A felek szerint ugyanis a vizsgált szerződés üzleti titkokat tartalmazhat, a tárgyalás alatt felmerülő kérdések pedig bank- és üzleti titkokat sérthetnek.

A CIB tegnapi közgyűlése óta új elnöke van a bank igazgatótanácsának. A részvényesek ugyanis amellett, hogy elfogadták a könyvvizsgáló tavalyi évről szóló jelentését és kiegészítették a bank alapszabályát, fontos személyi kérdésekről is döntöttek.

A bank igazgatótanácsának új elnöke Luigi Vercelini, elnökhelyettese Enrico Meucci lett, a testület tagjai pedig a következők: Oscar Vito-Colonna, Kian Franco Mandelli, George B. Kendal, Gianpierro Auletta-Armenise, Bodnár Zoltán és Zdeborsky György.

A bank a közgyűlés döntése alapján nyereségéből 3 milliárd forint osztalékelőleget fizet a tulajdonosoknak, 6,8 milliárd forinttal pedig eredménytartalékát növeli.