A minisztériumoknak múlt hét keddig kellett tájékoztatást adniuk az uniós jogharmonizációban lévő lemaradás felszámolására tett lépéseikről, de a válaszok egy része még nem érkezett meg – tudta meg a Világgazdaság. A tárcák lapunknak adott tájékoztatásából kiderült: a 71 pótlólagosan megalkotandó jogszabály közül 42 készült el a március végi határidőig.

A kormány összesen 71 különböző jogszabály megalkotását rendelte el az európai uniós jogharmonizációban érintett minisztériumok számára tavaly november 26-i határozatában. Az akkor hozott döntés az előzetes jogalkotási menetrendben tapasztalható lemaradás felszámolását tűzte ki célul részben 2001 januárjának, részben márciusának végéig. Az Igazságügyi Minisztérium és a Külügyminisztérium április 2-ára kérte a tárcák eredményeiről szóló beszámolók elkészítését, a válaszok egy része azonban egyelőre nem érkezett meg.

A válaszadás pedig sürgető lenne, mert a koordinálásért felelős minisztériumok tervei szerint a beszámolók beérkezését követően néhány héten belül befejeződhet az eredmények kiértékelése, s májusban ennek alapján végzik el a jogharmonizációs program egyes pontjainak felülvizsgálatát. Ekkor kerülhet sor a felkészülés másik fontos területe, az intézményfejlesztés eredményeinek kiértékelésére is.

A Világgazdaság felmérése szerint összesen 42 elmaradt jogszabályt pótoltak a novemberi titkos kormányhatározatban előírt összesen 71 közül. A jogszabályok előkészítése folyamatos, így néhány héten belül a többi hiányosság zömének pótlása is megtörténik, ám vannak olyan pontok, amelyekben nem történt érdemi előrelépés, s amelyek rendezését az idei év későbbi szakaszára ütemezték át.

A legnagyobb hiányosságok tavaly novemberben a Környezetvédelmi Minisztériumnál (KöM) voltak, amelynek március végéig 18 különböző szintű jogszabályt kellett pótlólagosan megalkotnia. Ezek közül tízet már elfogadtak, s további hat rendelet vár aláírásra. Továbbra sem készült el azonban a veszélyes hulladékokról, valamint a felszíni vizekbe bocsátott veszélyes anyagok által okozott szennyezésről szóló rendelet. Csepregi István, a tárca helyettes államtitkára szerint ezek aláírása legkésőbb május végéig várható.

Valamivel kedvezőtlenebb a kép az egészségügy területén, ahol a 13 megalkotandó jogszabály közül hatot elfogadtak, további négy néhány héten belül elkészül. Ugyanakkor az ágazat radiológiai mérő- és adatszolgáltató hálózatának létrehozásáról szóló rendelet csak azt követően jelenhet meg, ha már az Euroatom ezzel kapcsolatos irányelvének az átvétele is megtörtént, ami az idei célkitűzések között szerepel. Az idei évre ütemezték át a kozmetikumokra vonatkozó kormányrendeletet, s az Egészségügyi Minisztérium (EüM) ezt kérelmezi a radioktív hulladékok szállításával kapcsolatos uniós irányelv harmonizálása tárgyában is.

Nem tudta valamennyi feladatát teljesíteni a Pénzügyminisztérium sem, mert a tőkepiaci törvénycsomagot az idei évre sorolták át, s egyelőre egy a pénzügyi felügyelettel kapcsolatos jogszabály-módosításhoz szükséges kétharmados parlamenti döntés is várat magára. Van mit pótolnia a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak is. A tárca nem adott részletes felvilágosítást lapunknak, de a novemberben tapasztalt 11 elmaradás közül hat jogszabály azóta sem jelent meg a Magyar Közlönyben.

Az idei év hátralévő részére csúsztak át a kulturális tárca feladatai is, mert a tervekkel ellentétben nem kormányrendelet, hanem törvény fogja rendezni a jogellenesen külföldre szállított kulturális javak visszaszolgáltatását. A kulturális javak exportjáról szóló kormányrendelet módosítása pedig csak az új örökségvédelmi jogszabály elkészülte után válik esedékessé.

Hasonló helyzetben van a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca – az EüM-mel közösen – ugyan elkészítette a munkahely-kialakítás munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló rendelet tervezetét, de a törvényt csak a munkavédelemről szóló jogszabály idei módosításával egyidejűleg lehet kihirdetni, mert megalkotásához a törvénymódosítás ad felhatalmazást.

A közlekedés- és a vízügy területén gyakorlatilag valamennyi hiányosságot sikerült pótolni – állította Kazatsay Zoltán, a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium helyettes államtitkára. Hasonló a helyzet a Gazdasági Minisztériumnál, ahol – bár már ez a tervezet is elkészült – egyedül a bérgarancia-alappal kapcsolatos jogszabály-módosítására kell május végéig várni. Egyetlen rendelet elkészítésével késik a Miniszterelnöki Hivatal informatikai kormánybiztossága, s egy hónapon belül a televíziós jelek átvitelével kapcsolatos szabványokra vonatkozó miniszteri rendelet közigazgatási egyeztetése is megkezdődhet.