Az önkormányzatok egészségügyi és szociális feladatainak ellátásának elősegítése érdekében a termőföldről szóló jogszabály módosítását kezdeményezi az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága. A parlamenthez benyújtott javaslat meghatározott terület alatt lehetővé tenné, hogy a települések közvetlen környezetében lévő termőföldeket szociális-, egészségügyi- vagy sportlétesítmény céljára földvédelmi járulék mentesen hasznosítsák.

Az indítvány indoklása szerint a lakosság egészségügyi állapotát tekintve pozitív változást hozhat, ha a jogszabály-módosítás eredményeként sportlétesítmények jönnek létre. A módosítás alapján a föld termelésből való kivonása esetén fizetendő úgynevezett földvédelmi járuléktól csak a két hektár alatti területek esetében lehetne eltekinteni. A korlátozást a szakbizottság szerint a termőföldterület megóvása indokolja.