2001. évi MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám április 10. ——————————————-

  • 54/2001. (IV. 10.) Korm. r.

A nemzetközi közúti fuvarozást végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről

55/2001. (IV. 10.) Korm. r.
Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

13/2001. (IV. 10.) KöViM r.
A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

2/2001. (IV. 10.) SZCSM r.
A Szociális és Családügyi Minisztérium, valamint az irányítása alatt álló intézmények és államigazgatási szervek szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 4/1999. (VIII. 6.) SZCSM rendelet módosításáról

40/2001. (IV. 10.) KE h.
Szolgálati viszony megszüntetésről és szolgálati nyugállományba helyezésről

Az Oktatási Minisztérium közleménye a 2001. évi felsőoktatási normatív kutatástámogatás felosztásáról

A Nemzeti Radikális Párt (NRP) 2000. évi pénzügyi beszámolója

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye

2001. évi MAGYAR KÖZLÖNY 43. szám április 12. ——————————————-

56/2001. (IV. 12.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya közötti növényvédelmi és növényegészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről

12/2001. (IV. 12.) EüM r.
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek törzskönyvezéséről és a forgalomba hozataluk engedélyezéséről

10/2001. (IV. 12.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata

11/2001. (IV. 12.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata

1033/2001. (IV. 12.) Korm. h.
A 2001. évi tiszai árvíz során károsodott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések helyreállítására és újjáépítésére

A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány Alapító Okirata

Az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány Alapító Okirata

A Határon Túli Magyarok Hivatalának felhívása

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye aszemélyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadásáról

A Központi Kárrendezési Iroda közleménye a 2001. május 21-től június 2-ig terjedő időszak – II/1. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Csongrád Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetményei

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye

A Magyar Igazság és Élet Pártja 1999. évi módosított pénzügyi beszámolója

A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt 2000. évi pénzügyi beszámolója

Helyesbítés

2001. évi MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám április 13. ——————————————-

57/2001. (IV. 13.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

58/2001. (IV. 13.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

59/2001. (IV. 13.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás C Jegyzőkönyvének BMellékletében szereplő élőmarhára és fagyasztott marhahúsra vonatkozó 2000. évi átmeneti kompenzációról szóló vegyesbizottsági határozat kihirdetéséről

60/2001. (IV. 13.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás a ,,származó termék” fogalmának meghatározásáról és az adminisztratív együttműködés módszereiről szóló D Jegyzőkönyvének módosításáról szóló vegyesbizottsági határozat kihirdetéséről

61/2001. (IV. 13.) Korm. r.
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljellegű decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntés-előkészítési és elszámolási rendjéről, valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellenőrzési feladatairól, továbbá a területi államháztartási hivatalok feladatairól szóló 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet módosításáról

62/2001. (IV. 13.) Korm. r.
Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm rendelet módosításáról

63/2001. (IV. 13.) Korm. r.
A szociális és családügyi miniszter által méltányossági jogkörben megállapítható egyszeri szociális segélyről

64/2001. (IV. 13.) Korm. r.
A Felső-Tisza-vidékén 2001. tavaszán keletkezett árvízi károk miatt kitelepített lakosság utazási kedvezményeiről

65/2001. (IV. 13.) Korm. r.
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

6/2001. (IV. 13.) BM r.
,,A Köz Szolgálatáért érdemjel”, a ,,Szemere Bertalan érdemjel”, a ,,Szent György érdemjel”, a ,,Szent László érdemjel”, a ,,Szent Flórián érdemjel” kitüntető cím alapításáról

8/2001. (IV. 13.) KüM-PM e. r.
A Kereskedelmi Vámtarifa kihirdetéséről szóló 64/1995. (XI. 24.) IKM-PM együttes rendelet módosításáról szóló 7/2000. (XII.18.) KüM-PM együttes rendelet módosításáról

9/2001. (IV. 13.) KüM-PM e. r.
A Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes árukra vonatkozó kedvezményes vámkontingensekről szóló 10/2000. (XII.18.) KüM-PM együttes rendelet módosításáról

19/2001. (IV. 13.) PM r.
A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.) PM rendelet módosításáról

1034/2001. (IV. 13.) Korm. h.
A bűncselekmények áldozatai és hozzátartozóik védelme, káruk megtérülése, enyhítése érdekében teendő jogalkotási feladatokról és egyéb intézkedésekről szóló 1074/1999. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

1035/2001. (IV. 13.) Korm. h.
Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház IV. számú épület rekonstrukciójának felgyorsításával összefüggő állami kezességvállalásról

1036/2001. (IV. 13.) Korm. h.
A budapesti német nyelvű egyetem működésének feltételeiről

1037/2001. (IV. 13.) Korm. h.
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján az árvízkárok megelőzését szolgáló csatornaépítési és felújítási, gátépítési munkákkal kapcsolatos programok támogatására fordítható előirányzat felhasználásáról

1038/2001. (IV. 13.) Korm. h.
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság igazgatósági tagjának felmentéséről és kinevezéséről

1039/2001. (IV. 13.) Korm. h.
Az ipari formatervezési és az ergonómiai tevékenység állami támogatásának összehangolásáról és szervezetének korszerűsítéséről szóló 1061/1991. (XII. 14.) Korm. határozat módosításáról és felülvizsgálatának elrendeléséről

1040/2001. (IV. 13.) Korm. h.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1034/1992. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról

1041/2001. (IV. 13.) Korm. h.
A kárpátaljai árvíz által okozott károk mérsékléséről

Az Országgyűlés elnökének közleménye

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetményei

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye

Helyesbítés