2001. évi MAGYAR KÖZLÖNY – 50. szám május 2.

11/2001. (V. 2.) KöM r.
Egyes munkaköri megnevezésekről

2/2001. (MK 50.) MSZH közl.
Az Innoforum 2001 IX. Hazai Szellemi Termék Börzén bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, ipari és használati minták kiállítási kedvezményéről

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Győr-Moson-Sopron Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetményei

2001. évi MAGYAR KÖZLÖNY – 51. szám május 4.

2001: XIII. tv.
Az Egyesült Nemzetek saját és kisegítő személyzetének biztonságáról New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének XLIX. ülésszakán, 1994. december 9-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről

2001: XIV. tv.
Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról

2001: XV. tv.
A cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításáról

2001: XVI. tv.
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

12/2001. (V. 4.) KöM-EüM e. r.
A vegyi anyagok kockázatának becsléséről és a kockázat csökkentéséről

14/2001. (V. 4.) OM r.

A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok céljára rendelt előirányzat felhasználásáról és kezeléséről
20/2001. (V. 4.) PM-BM e. r.

A helyi önkormányzatokat 2001. és 2002. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérsékelő kiegészítésről, illetve beszámításról szóló 3/2001. (I. 30.) PM-BM együttes rendelet módosításáról

A Központi Kárrendezési Iroda közleménye a 2001. június 18-30-ig terjedő időszak – II/2. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről

A Kereszténydemokrata Néppárt 1998. évi módosított pénzügyi beszámolója

A Kereszténydemokrata Néppárt 1999. évi módosított pénzügyi beszámolója

A Kereszténydemokrata Néppárt 2000. évi pénzügyi beszámolója

A Munkáspárt 2000. évi pénzügyi beszámolója

A Nyugdíjasok Pártja 2000. évi pénzügyi beszámolója

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye

Helyesbítés

2001. évi MAGYAR KÖZLÖNY – 52. szám május 5.

1047/2001. (V. 5.) Korm. h.
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság új igazgatósági tagjának kinevezéséről, felügyelő bizottsági tagjának felmentéséről, valamint új felügyelő bizottsági tagjának kinevezésérőll