Az Országgyűlés szerdán folytatta az egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény módosítását célzó javaslat és a médiatörvény jogharmonizációs módosítására irányuló előterjesztés általános vitáját. A Fidesz indokoltnak tartja és támogatja, az MSZP azonban csak akkor szavazza meg az egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló jogszabály módosítását, ha annak végrehajtása nem nehezíti az önkormányzatok helyzetét – összegezhető a legnagyobb kormánypárti és a legerősebb ellenzéki frakció véleménye a vezérszónoklatok alapján. Az MSZP azt a passzust kifogásolta a javaslatban, amely kimondja, hogy a vagyonkezelőnek az átadásig karban kell tartania az ingatlant. Az ellenzéki párt attól tart, hogy ez a kitétel – állami segítség nélkül – pluszterheket ró az önkormányzatokra. A fideszes Hörcsik Richárd közölte: az ingatlan-karbantartási kötelezettség nem ró különösebb terhet az önkormányzatokra, hiszen a jó gazda gondosságának elve egyébként is törvényi kötelezettségük. Úgy ítélte meg: nincs ok aggodalomra a tekintetben, hogy a magyar oktatásban túlsúlyba kerülnek az egyházi iskolák, hiszen ezek aránya 2001-ben sem haladja majd meg a 8 százalékot. Az MSZP-s Hegyi Gyula közölte: pártja támogatja a volt egyházi ingatlanok tulajdonának rendezését, de csak olyan formában, hogy ez ne rövidítse meg az önkormányzatokat. Az SZDSZ nem szavazza meg az egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló javaslatot, mert egyházellenesnek és a kormány részéről egy rövid távú politikai gesztusnak tartja az előterjesztést és úgy véli, hogy az nem szolgálja az állam érdekeit sem. Ezt Fodor Gábor közölte vezérszónoklatában. Dögei Imre (FKGP) többek között azt szorgalmazta, hogy kapjanak termőföldet is az egyházak. A médiatörvény jogharmonizációs módosítására irányuló előterjesztés kapcsán újra fellángolt a vita a közszolgálati média kuratóriumi elnökségeinek összetételéről. Az MSZP és az SZDSZ ugyanis ahhoz köti a jogharmonizációs célú törvénymódosítás megszavazását, hogy a közszolgálati médiumok kuratóriumi elnökségeiben biztosítva legyen a kiegyensúlyozott felügyelet. Fideszes képviselők úgy vélekedtek, hogy az MSZP és az SZDSZ “árukapcsolása” a kuratóriumok ügyében kicsinyes pártérdekek előtérbe helyezéséről árulkodik. Pető Iván (SZDSZ) a parlamenti pártok közös felelősségének nevezte, hogy rend legyen a kuratóriumok ügyében. Közölte: alternatív megoldást tartalmazó módosító javaslatot terjesztett a Ház elé, de az SZDSZ minden megoldásra nyitott, ha teljesül az egyetlen feltétele, az, hogy a kuratóriumi elnökségekben ne legyen kétharmados többsége a jobboldalnak. Mint mondta, az SZDSZ nem az uniót akarja saját normáinak megváltoztatására kényszeríteni, hanem a koalíciót szeretné rábírni álláspontja megváltoztatására. Várhegyi Attila államtitkár úgy vélte: nem lehet elvárni egy törvénymódosítást nem igénylő feltétel teljesítését egy törvénymódosítás kapcsán.