Adrian Nastase román miniszterelnök szerint a készülő magyar státustörvénnyel kapcsolatos vitának nem szabad feszültséget keltenie abban a térségben, amely már amúgy is sok gonddal küszködik.

A román kormányfő a csütörtöki román lapokban megjelent nyilatkozatában éppen ezért üdvözölte, hogy a magyar fél hajlandó a konzultációkra. Ugyanakkor csodálkozását fejezte ki amiatt, hogy múlt heti nyilatkozatát “nem értelmezték helyesen Budapesten”.

  • Csupán a konzultálás szükségességét hangsúlyoztam, hiszen csak ezáltal érvényesülhetnek bizonyos érdekek, amelyeket egyébként megértünk, hiszen bennünket is foglalkoztat a határokon kívül élő románok sorsa – hangsúlyozta.

Nastase szerint a készülő magyar törvény az oktatási és kulturális támogatáson túl olyan gazdasági elemeket is tartalmaz – mint például a magyar nemzetiségűek kezelését a munkaerő piacán -, amelyek már etnikai diszkriminációnak tekinthetők.

A román kormányfő úgy vélte, hogy a törvény alkalmazásával kapcsolatos legnagyobb problémát a magyar nemzetiségűek kiválasztása okozhatja.

  • A különféle kedvezmények biztosítása oda vezethet, hogy – akárcsak a romák Erdélyben – Románia állampolgárai hol magyarnak, hol románnak vallják majd magukat – fogalmazott.

A román kormányfő kérdésesnek tartja azt is, hogy eurokonformnak tekinthető-e a státustörvény. Szerinte, ha abból indulnak ki, hogy Európában valóban létezik az egy adott állam határain kívül élő kisebbségek problémája, akkor minden európai államban hasonló törvényeket kellene elfogadni.Nastase a sajtónak adott nyilatkozatában külön leszögezte, hogy észrevételei nemcsak a készülő magyar státustörvényre vonatkoznak, hanem bármely olyan külföldi jogszabályra, amely román állampolgárokat is érint. Ugyanakkor újságírói kérdések nyomán kiderült: a román miniszterelnöknek nincs tudomása arról, hogy például Szlovákiában évekkel ezelőtt hasonló törvényt fogadtak el, és jelenleg is több ezer szlovák nemzetiségű román állampolgár rendelkezik fényképes szlovák igazolvánnyal.