A szociális törvény módosítása értelmében az önkormányzatoknak 2003. január elsejétől úgynevezett adósságkezelési szolgáltatást nyújthatnak, melyhez forrást a megemelt szociális normatíván keresztül biztosít az állam – közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium (SZCSM) közigazgatási államtitkára az MTI-vel.

Molnár Ilona elmondta: a szolgáltatás lényege, hogy a közüzemi díjakkal, lakhatási költségekkel és lakáshitellel adós családokon, embereken segítsenek.

A tárca elképzelése szerint a települési önkormányzatoknak helyi rendeletet kell majd alkotniuk az adósságkezelési szolgálat működtetéséről. Ezt követően az érintetteknek a helyhatóságoknál kellene kérvényt benyújtaniuk, hogy szeretnének részt venni az adósságkezelésben.

Molnár Ilona kifejtette: azok a családok vagy egyének vehetnének részt az adósságrendezési programban, akiknek tartozása meghaladja az ötvenezer forintot vagy legalább hat havi elmaradásuk van. A jogosultság megállapításánál figyelembe veszik az érintettek jövedelmi viszonyait is. Segítségre azok a családok számíthatnak, ahol az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum összegének másfélszeresét. Egyedülállók esetében a legkisebb nyugdíj kétszeresénél nem lehet több a jövedelem.

A közigazgatási államtitkár hangsúlyozta: az adósoknak vállalniuk kell, hogy tartozásuk legalább 25 százalékát fizetik. Emellett adósságkezelési tanácsadáson is részt kell majd venniük. A tanácsadást a családsegítő szolgálatoknál dolgozó szakemberek biztosítják, akiknek képzése már megkezdődött.Molnár Ilona elmondta: azért kötötték a segítségnyújtást tanácsadáson történő részvételhez, mert a tapasztalatok szerint sokan nem alacsony jövedelmük, hanem rossz gazdálkodásuk miatt adósodnak el. Hozzátette: megvonják a támogatást azoktól, akik nem vesznek részt a tanácsadáson vagy az adósságkezelés ideje alatt három havi tartozást halmoznak fel. Az érintetteknek vissza kell majd fizetniük az addig folyósított összeget is.