2001. évi Magyar Közlöny 58. szám – 2001. május 23.

2001: XVII. tv.
Az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a magyar szabadság napjáról

2001: XVIII. tv.
A személy- és tárgykörözésről

2001: XIX. tv.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben szabályozott elbirtoklási határidő módosításáról

2001: XX. tv.
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

2001: XXI. tv.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kétoldalú állam- és kormányközi szerződések rendezéséről szóló, 2000. november 28-án, Pekingben aláírt Jegyzőkönyv megerősítése és kihirdetése tárgyában

19/2001. (V. 23.) EüM r.
A gyógyszerek kereskedelmi árréséről

11/2001. (V. 23.) HM r.
A fejezet ellenőrzési szervezeteinek fejezeti felügyeleti költségvetési ellenőrzésbe való bevonásáról

18/2001. (V. 23.)KöViM-BM-KöM e. r.
A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzé-séről

50/2001. (V. 23.) KE h.
Tábornoki kinevezésről

51/2001. (V. 23.) KE h.
Tábornoki kinevezésről

A Nyitott Szakképzésért Közalapítvány Alapító Okirata

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetményei

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye