Helyreigazításra kötelezte a Magyar Hírlap című napilapot a Fővárosi Bíróság csütörtökön kihirdetett jogerős ítéletével, mert az újság valótlanul híresztelte Hajdú Demeter Dénesről, a polgári titkos szolgálatokat felügyelő miniszter, Demeter Ervin édesapjáról, hogy részt vett a hungarista mozgalomban, illetve parlamenti képviselőtől származó információkat adott át a mozgalomnak.

A Magyar Hírlap tavaly december 20-i, címlapon induló cikkében Keller László szocialista országgyűlési képviselőnek a nyilvános parlamenti ülésen elhangzott felszólalására támaszkodva írta, hogy Hajdú Demeter Dénes részt vett a hungarista mozgalomban. Az információátadásról pedig Szemenyei Kiss Tamás, a mozgalom magyarországi hírszolgálatának vezetője nyilatkozott a lapnak.A sajtóperben Keller László és Szemenyei Kiss Tamás nem vitatta, hogy az újság híven közölte nyilatkozatát, ám az eljárás során a beperelt lap nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani a leírtakat. A hungarista mozgalomban való részvételre vonatkozó állítást a Magyar Hírlap jogi képviselője a perben Hajdú Demeter Dénesnek a közvélekedés által szélsőjobboldalinak tartott lapokban megjelent publikációival kívánta bizonyítani.

Ám a bíróság megítélése szerint nem tehető egyenlőségjel bizonyos politikai nézetekkel való rokonszerv, vagy akár egy eszmei közösség vállalása, illetve egy, az alkotmányosság határait feszegető mozgalomban való részvétel között. Míg az előbbi közlés a sajtóperben nem is kifogásolható vélemények szintjén fogalmazódik meg, addig az utóbbi egy tényállítás, amelyet jelen perben nem tudott bizonyítani a Magyar Hírlap.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság csütörtökön jogerőre emelkedett elsőfokú ítéletének indoklása fontos szempontként említi meg, hogy a perbeli cikkben éppen az érintett, Hajdú Demeter Dénes véleménye nem kapott helyett.