22/2001. (VI. 1.) EüM r.
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények és tápszerek reklámozásáról és ismertetéséről

20/2001. (VI. 1.) KöViM r.
A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedéséről, a közútkezelői és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeiről szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet módosításáról

11/2001. (VI. 1.) NKÖM r.
A nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható művészeti és egyéb szakmai díjakról szóló 3/1999. (II.24.) NKÖM rendelet módosításáról

17/2001. (VI. 1.) OM r.
A vidékfejlesztési szakmérnök szakirányú továbbképzési szakképesítési követelményeiről

34/2001. (VI. 1.) OGY h.
A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról

35/2001. (VI. 1.) OGY h.
A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény megerősítéséről

36/2001. (VI. 1.) OGY h.
Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 38/1998. (VI. 26.) OGY határozat módosításáról

37/2001. (VI. 1.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról

38/2001. (VI. 1.) OGY h.
Barkóczy Gellért országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

17/2001. (VI. 1.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata

18/2001. (VI. 1.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata

52/2001. (VI. 1.) KE h.
Politikai államtitkár felmentéséről

1053/2001. (VI. 1.) Korm. h.
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság új igazgatósági tagjának kinevezéséről, felügyelő bizottsági tagjának felmentéséről, valamint új felügyelő bizottsági tagjának kinevezéséről

13/2001. (VI. 1.) ME h.
A Nemzeti Minőségi Díj Bizottság elnökének kinevezéséről

A gazdasági kamarák törvényességi felügyeletét gyakorló miniszterek és a kamarai kormánymegbízott közös tájékoztatója a soron kívüli gazdasági kamarai választások lebonyolításának szabályairól szóló kormányrendelet hatályvesztésének megállapításáról

A Központi Kárrendezési Iroda közleménye a 2001. július 16-28-ig terjedő időszak -II/2. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről

A Központi Kárrendezési Iroda közleménye

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Győr-Moson-Sopron Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetményei

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye