2001: XXII. tv.
Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról

2001: XXIII. tv.
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló 2000. évi CXXXVI. törvény, továbbá a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozó tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvény módosításáról

2001: XXIV. tv.
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról

2001: XXV. tv.
A helyi önkormányzatok 2001. évi új címzett támogatásáról, egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról

15/2001. (VI. 6.) KöM r.
Az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről

21/2001. (VI. 6.) PM r.
A Pénzügyminisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 4/1996. (I. 24.) PM rendelet módosításáról

53/2001. (VI. 6.) KE h.
Városi cím adományozásáról

54/2001. (VI. 6.) KE h.
Egyetemi tanári tisztség alóli felmentésről

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Hajdú-Bihar Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Tolna Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye

Kimutatás a 2001. március 25-i dabasi választási körzetben Franka Tibor jelölt választási költségeiről

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye