A Legfőbb Ügyészség 2001. június 8-án az Igazságügyi Palota tanácstermében az Ügyészség Napja alkalmából ünnepséget rendezett, melyen az ügyészség történetéről előadások hangzottak el.

Ezt követően elismerések és pályadíjak átadására került sor:

A legfőbb ügyész tíz, a szakmai munkáját huzamosabb ideje az átlagot meghaladó színvonalon, az ügyészi pályát elhivatottsággal végző ügyésznek a legmagasabb szakmai elismerést, Kozma Sándor díjat adományozott. E díjat a legfőbb ügyész 1992. évben alapította az első koronaügyész, Kozma Sándor emlékére.

Harmadszor került átadásra az Ügyészségért díj, amellyel a legfőbb ügyész az ügyészségi szolgálatban kiemelkedő teljesítményt nyújtó, nem ügyészi állományú alkalmazottak munkáját ismerte el. Ügyészségért díjban tíz ügyészségi tisztviselő, ügykezelő, illetve fizikai dolgozó részesült.

A legfőbb ügyész kimagasló szakmai életútjuk elismeréséül tizenegy ügyésznek, tisztviselőnek, illetve fizikai alkalmazottnak Ügyészségi Emlékgyűrűt adott át.

Legfőbb Ügyészi Elismerő Oklevelet kapott harminckilenc ügyészségi alkalmazott, a tartósan magasan végzett szakmai munka, illetve jelentős szakmai feladat végrehajtásáért.

Kozma Sándor emlékére a legfőbb ügyész és az Ügyészek Országos Egyesülete által kiírt tudományos pályázatra érkezett pályaművek értékelésének eredményeként tizenhárom különböző pályadíj kiadására került sor, a díjakon felül kilenc további pályamunka alkotója részesült pénzjutalommal járó dicséretben.

A pályadíjakat a legfőbb ügyész, illetve az Ügyészek Országos Egyesületének elnöke adta át.