2001. évi Magyar Közlöny 63. szám június 8.

9/2001. (VI. 8.) IM r.
A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról

21/2001. (VI. 8.) KöViM r.
A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról

18/2001. (VI. 8.) OM r.
A környezetirányítási szakértő szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeiről

A Zöld Demokraták 2000. évi pénzügyi beszámolója

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetményei

Nemzetközi szerződések közzététele

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről

Közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Kormánya között az állampolgárok vízummentes utazására vonatkozó nemzetközi szerződés alkalmazásának megszüntetéséről

Közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között az állampolgárok vízummentes utazására vonatkozó nemzetközi szerződés alkalmazásának megszüntetéséről

Közlemény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között a vízumkényszer megszüntetéséről Budapesten, az 1978. évi augusztus hó 9. napján aláírt Egyezmény felmondásáról
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
2001. évi Magyar Közlöny 64. szám június 11.

2001: XXVI. tv.
A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27.Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról rendelkező 1997. évi X. törvény módosításáról

2001: XXVII. tv.
A gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.számú Egyezmény kihirdetéséről

2001: XXVIII. tv.
A lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24.napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről

2001: XXIX. tv.
A Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1999. június 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

2001: XXX. tv.
A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2000. október 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

14/2001. (VI. 11.) GM r.
Egyes fogyasztási cikkek behozatalának 2001. II. félévi szabályozásáról

19/2001. (VI. 11.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata

20/2001. (VI. 11.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata

A Gazdasági Minisztérium közleménye a 2001. évi XXVII. törvénnyel kihirdetett, a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87.ülésszakán elfogadott 182. számú Egyezmény 4. Cikkének (1)bekezdése által hivatkozott 190. számú Ajánlás bemutatása céljából

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Békés Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
2001. évi Magyar Közlöny 65. szám

2001: XXXI. tv.
A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról

2001: XXXII. tv.
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról

2001: XXXIII. tv.
A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény módosításáról

2001: XXXIV. tv.
Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról

2001: XXXV. tv.
Az elektronikus aláírásról

2001: XXXVI. tv.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról