A büntetés-végrehajtás felügyeletét, a kisebbségi önkormányzatok támogatását, az európai uniós jogharmonizáció programozását, valamint az igazságügyi szakértői terület korszerűsítését is górcső alá vette az Igazságügyi Minisztériumot mint költségvetési fejezetet vizsgáló számvevőszéki ellenőrzés.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) honlapján elérhető jelentés megállapítja: a tárca – a büntetés-végrehajtás visszatérő likviditási gondjaira figyelemmel – kiemelten kezelte a terület költségvetési gazdálkodását, de a büntetés-végrehajtási szervezet jogos, pénzügyileg alátámasztott igényeit elismerve sem voltak képesek áttörni a központi költségvetés tervezésének évek óta fennálló mechanizmusán.
A büntetés-végrehajtás vezetése az utóbbi időben a feladatmutatók alapján történő finanszírozás előkészítését szorgalmazta. – A munka folytatását szükségesnek tartottuk abból a szempontból is, hogy a tervezés összhangban legyen az államháztartás működési rendjével, valamint pénzügyi rendszerének továbbfejlesztési irányaként meghatározott követelményekkel – tartalmazza a jelentés.
A számvevőszék jelzi: a büntetés-végrehajtás előtt álló feladatok szinte állandóan fejlesztéseket indukáltak, amelyek különböző közelítésű beruházási, illetve fejlesztési programokban, dokumentumokban jelentek meg. – Ezek közös jellemzője volt, hogy az állami feladatok ellátását nem elemezték kellően a teljesíthetőség oldaláról. A fejlesztési igények komplex kezelése csak az utóbbi időben volt érzékelhető – áll az ÁSZ-dokumentumban.
A számvevők kitérnek arra is: a fogva tartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek ugyan jelentős veszteséget halmoztak fel, ám eredményeik mérlegelésénél nem hagyható figyelmen kívül az Európai Tanács által deklarált elv, miszerint a tagállamokban a fogva tartottak munkavégzése kötelező, és a profitszerzés nem lehet elsődleges a munkáltatással szemben.
Az ÁSZ-jelentés szerint a szervezeti keretek és a rendelkezésre álló költségvetési források biztosították a tárca feladatai között prioritást kapott EU-jogharmonizációs tevékenységek eredményes végrehajtását.
A számvevők emlékeztetnek arra, hogy az igazságügyi szakértői terület korszerűsítésének igényére már az 1995. évi ellenőrzéskor felhívták a figyelmet, a javasolt feladatok végrehajtása azonban halasztódott.
Az országos kisebbségi önkormányzatok támogatását érintve a számvevőszék megjegyzi, hogy a kapcsolódó szabályozások a kezelés, a beszámolás és az ellenőrizhetőség szempontjából számos ellentmondást hordoznak.
A minisztérium munkamegosztásával kapcsolatban az ÁSZ felhívta a tárcavezetés figyelmét a gazdálkodási feladatok végrehajtásában a szakmai szervezeti egységek hatékonyabb közreműködésének jelentőségére.