Hétfőtől a külföldiek is vehetnek rövidlejáratú állampapírokat. AzÁllamadósság Kezelő Központ Részvénytársaság (ÁKK Rt.) június 18-i hatállyal változtatja meg a korábban kibocsátott diszkont kincstárjegyek kibocsátási tájékoztatóját, s így e naptól vehetnek külföldiek ilyen, egy évnél rövidebb lejáratú állampapírokat – derül ki az ÁKK Rt. pénteken közzé tett hirdetményéből.

Az ÁKK Rt. közleménye szerint az ÁKK Rt. a diszkont kincstárjegyek aukción történő nyilvános forgalomba hozatalához készült, 2000. január 3-án kelt ismertetőt, és az ennek alapján kibocsátott és a változtatás hatályba lépéséig még le nem járt diszkont kincstárjegyekben foglalt jogokat – az egyéb ilyen jogok változatlanul hagyása mellett – úgy módosítja, hogy megszűnik a kibocsátónak a diszkont kincstárjegyek vásárlóira vonatkozó korábbi korlátozása.

Az április 23-tól hatályos ismertető már nem tartalmazott kibocsátói korlátozást, így az ez alapján kibocsátott papírok a devizatörvény módosításának értelmében automatikusan válnak megvásárolhatóvá a devizakülföldiek számára.

Az ÁKK emlékeztet arra: a kormány a közelmúltban döntött a devizakülföldi befektetőkre vonatkozó korlátozások eltörléséről, s ennek alapján nyílik lehetőség arra, hogy a devizakülföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek megszerezhetik azokat a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat – állampapírokat is – amelyek kibocsátáskori lejárati ideje rövidebb, mint 365 nap.

A hirdetmény szerint a korábbi ismertető “A diszkont kincstárjegyek vásárlói” cím alatt található szövegrésze az alábbiak szerint módosul:

“A diszkont kincstárjegyeket természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg és ruházhatják át egymás között. Devizakülföldiek a diszkont kincstárjegyet a hatályos devizajogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át. Azt, hogy ki tekinthető devizakülföldinek, a hatályos devizáról szóló törvény határozza meg.”

A módosítással érintett diszkont kincstárjegy sorozatok az alábbiak: D010620; D010627; D010704; D010711; D010718; D010725; D010801; D010808; D010905; D011003; D011031; D011128; D020123; D020320.