Magyarországra 2002 végéig hatalmas munka vár a fogyasztóvédelmi EU-jogharmonizáció megvalósításában, amelyek törvények módosítását is jelentik -hangsúlyozta Czuczai Jenő, az Európai Jogakadémia alelnöke csütörtökön, a Fogyasztóvédelem az Európai Unióban és Magyarországon című konferencián.

Módosítani kell az 1997-ben elfogadott fogyasztóvédelmi kerettörvényt. Újra kell gondolni a békéltető testületek, a bíróságon kívüli mechanizmusok szabályozását, illetve az általános termékbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket.

A polgári perrendtartási törvény megváltoztatása is indokolt. A jelenlegi perstruktúrában a polgárjogi gondolkodás érvényesül a fogyasztói jogviták elbírálásában.

Czuczai Jenő szerint a polgári jog mellérendelt felek közötti ügyekről szól, viszont a fogyasztói jogvitában a fogyasztó pozíciója gyengébb, kiszolgáltatott helyzetben van a gazdálkodó szervezettel szemben. A bizonyítási terhet meg kell fordítani: ne a fogyasztó legyen köteles bizonyítani a hibás terméknél a hiba keletkezési időpontját, hanem a fogyasztói jogszabályokat megsértő gazdálkodó szervezeteknek azt, hogy jogszerűen járt el.