Az átdolgozásokra a gyakorlati tapasztalatok és az új médiumok – internet – megjelenése miatt volt szükség. Idén módosult a reklámtörvénynek a gyógyszerek és dohányáruk reklámozására, illetve a pornográfiára vonatkozó része, így a Kódex e területekre vonatkozó részei kikerültek az új változatból. Szigorodott viszont a Kódexnek a gyermekek védelmére vonatkozó cikkelye.

A gyermekeknek szóló reklámozás során különösen fontos a reklám azonosíthatósága, a gyerekeket célzó reklám nem mutathat rossz mintát, negatív erkölcsi értéket. Ezen kívül például a Kódex azt is kimondja, hogy az iskolai reklám nem zavarhatja az oktatói munkát. A hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó rész a népek, nemzetiségek, etnikumok és nemek mellett kiegészült a korosztályok megkülönböztetését tiltó rendelettel.

Lényeges változás, hogy a Kódex megfogalmazta az internetre vonatkozó előírásait is. Rendelkezik például az e-mail-es hirdetésekről, amelyeket ezentúl csak a felhasználó előzetes beleegyezésével lehet küldeni. A szabályozás átalakulásán túl bővült a Kódex aláíróinak köre: a Televíziók és Rádiók Országos Reklám Tanácsa (TORTA) és a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) és számos gyártói szövetség – dohány-, szesz- és édességgyártók – is elfogadják a Kódex rendelkezéseit.