A szolgáltatások nyújtásának szabadsága, az áruk és a tőke szabad mozgása, a vállalati jog, a versenypolitika, a mezőgazdaság, a közlekedéspolitika, az adózás, a gazdasági és monetáris unió, a szociál- és foglalkoztatáspolitika, a regionális politika, a fogyasztóvédelem, a bel- és igazságügyi együttműködés, valamint a vámunió és a pénzügyi ellenőrzés, továbbá a környezetvédelem területén jelentős előrelépés történt az elmúlt másfél évben

  • számol be a kormány jogharmonizációs programjának végrehajtásáról júniusban elkészült jelentésében az IM.

Ennek ellenére több területen továbbra is lemaradás tapasztalható: a felkészülést érdemben nem befolyásoló kisebb hiányosságok mellett a jelentősebb elmaradások közé tartozik a tőkepiaci törvénycsomag beterjesztésének késése, illetve a médiatörvény jogharmonizációs célú módosításának elmaradása. Az április 30-ig elvégzett munkát értékelő jelentés szerint a környezetvédelem területén

  • az idei eredmények ellenére is — vannak még hiányosságok.

További részletek a Világgazdaság cikkében