Az adatvédelmi biztos feladatait az általános ombudsman látja el – akadályoztatása esetén a helyettese viszi majd az adatvédelmi ügyeket.

Az adatvédelmi biztos feladatait – néhány hatósági jellegű jogkört kivéve – az állampolgári jogok országgyűlési biztosa saját hatáskörében eljárva látja el – állapodott meg a hétfőn hivatalba lépett három ombudsman.

Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa elmondta: a vonatkozó törvény értelmezése és a kompromisszumos megoldás kialakítása során figyelembe vették Majtényi László volt adatvédelmi biztos javaslatát is. A helyettesítésről körlevelet küldtek az ombudsmani hivatal dolgozóinak: ebben kitérnek arra is, hogy az állampolgári jogok országgyűlési biztosát, akadályoztatása esetén, az általános helyettes az adatvédelmi biztos jogkörének tekintetében is helyettesíti.

Munkamegosztásuk már körvonalazódik: az elképzelés szerint az állampolgári jogok országgyűlési biztosa foglalkozna a közszolgáltatással kapcsolatos és a polgári ügyekkel, általános helyettese pedig a rendőrséggel, a határrendészettel, a büntetés-végrehajtással, illetve a közigazgatási, közhatalmi eljárásokkal összefüggő panaszok kapcsán lépne fel.

Az Országgyűlés június 19-én választotta Lenkovics Barnabást az állampolgári jogok országgyűlési biztosának, Takács Albertet pedig általános helyettesének, és újraválasztotta Kaltenbach Jenőt, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosát. Az adatvédelmi biztosi posztra jelölt Maczonkai Mihály nem kapta meg a szükséges számú szavazatot.