2001: LXIII. tv.
A magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről

2001: LXIV. tv.
A kulturális örökség védelméről

2001: LXV. tv.
A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról

2001: LXVI. tv.
Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem állami elismeréséről

121/2001. (VII. 10.) Korm. r.
Az Egyetemes Postaegyesület XXII. Pekingi Kongresszusán elfogadott Általános Szabályzat, valamint az Egyetemes Postaegyezmény és Zárójegyzőkönyve kihirdetéséről

122/2001. (VII. 10.) Korm. r.
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program működtetéséről szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm. rendelet módosításáról

123/2001. (VII. 10.) Korm. r.
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

124/2001. (VII. 10.) Korm. r.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

125/2001. (VII. 10.) Korm. r.
A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalról

126/2001. (VII. 10.) Korm. r.
Az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet módosításáról

5/2001. (VII. 10.) ISM r.
A hadköteleseknek a rendkívüli állapot idején polgári munkakörükben való meghagyásának követelményeiről

21/2001. (VII. 10.) OM r.
A Felsőoktatás Fejlesztési Alapprogramokról szóló 11/1996. (X.9.) MKM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 35/2000. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról

77/2001. (VII. 10.) KE h.
Politikai államtitkár kinevezéséről

78/2001. (VII. 10.) KE h.
A Magyar Nemzeti Bank alelnökeinek kinevezéséről

79/2001. (VII. 10.) KE h.
Egyetemi tanári kinevezésekről

1064/2001. (VII. 10.) Korm. h.
Az Egyetemes Postaegyesület XXII. Pekingi Kongresszusán elfogadott egyes okiratok jóváhagyásáról, kihirdetéséről és közzétételéről

1065/2001. (VII. 10.) Korm. h.
A PHARE 2002. évi Nemzeti Programjának intézményfejlesztési prioritásairól és tárgyalási irányelveiről

1066/2001. (VII. 10.) Korm. h.
A 2001-2010. évekre szóló Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program alapelveiről

1067/2001. (VII. 10.) Korm. h.
A közoktatás tankönyvellátásához a 2001. évben szükséges állami készfizető kezességvállalásról

1068/2001. (VII. 10.) Korm. h.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó önkormányzatok részére a délutáni és éjszakai pótlék, valamint a munkaszüneti napon teljesített szolgálat utáni távolléti díj megfizetése tárgyában nyújtandó hozzájárulásról

1069/2001. (VII. 10.) Korm. h.
A Nemzeti Népesedési Program kidolgozásáról, a Népesedési Kormánybizottság létrehozásáról

1070/2001. (VII. 10.) Korm. h.
A Biztonságos Magyarországért Közalapítvány létrehozásáról

1071/2001. (VII. 10.) Korm. h.
A külső mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészek, valamint a mezőgazdasági szövetkezeti nyugdíjasok üzletrészeinek állami megvásárlásával kapcsolatos egyes intézkedésekről

1072/2001. (VII. 10.) Korm. h.
A Magyar Katolikus Egyház számára 2001. évben rendezésre javasolt ingatlanokról, és az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról

A Teleki László Alapítvány Alapító Okirata

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter közleménye a Postai Pénzforgalmi Megállapodás közzétételéről

Tájékoztató az Országos Munkaügyi Tanács 2001. június 22-i üléséről

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye

A gazdasági miniszter pályázati felhívása a 2001. évi Nemzeti Minőségi Díj elnyerésére

Helyesbítés