“Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott eseti Választottbíróság

4/2001. sz. ítélet

A Választottbíróság a felperes keresetének helyt ad.

Megállapítja, hogy az XX.hu domain név alperes általi igénylése és használata jogellenes. Az alperest a domain további használatától eltiltja és kötelezi a domain névről való lemondásra. Az alperes köteles a lemondó nyilatkozatát a regisztrátorának az ítélet kézhezvételétől számított 3 napon belül benyújtani.

Kötelezi a Választottbíróság az alperest, hogy az ítélet kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a felperesnek az őt képviselő ügyvédi iroda kezéhez 116.000,- Ft összegű perköltséget.

Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.”

Az ítélet indoklása az ISZT VB oldalán olvasható

A Választottbíróság oldalán három új, Választottbírósági eljárás nélkül lezárult ügyről kaphatunk információt:

1-2/2001. Az 1/2001. és a 2/2001 sz. ügy
3/2001. A 3/2001 sz. ügy