Van törvényes és tisztességes lehetőség a zsebszerződések felmondására

A zsebszerződésekről – vagyis a földek külföldieknek való átjátszásáról – szólva Orbán Viktor leszögezte: van törvényes és tisztességes lehetőség a zsebszerződések felmondására, a kormány abban a tíz esztendőben, amíg az Európai Unióval kötött megállapodás ezt lehetővé teszi, meg fogja gátolni, hogy külföldiek termőföldtulajdont szerezzenek Magyarországon.

Bejelentette, hogy az Igazságügyi Minisztérium az utóbbi hónapokban kidolgozta a zsebszerződések elleni kormányzati fellépés jogi technikáját, s az Országgyűlés várhatóan az ősszel elfogadja azokat a törvénymódosításokat, amelyek az ilyen ügyletek felszámolásának hatékony módját lehetővé teszik.

  • Nagyon fontos, hogy az eddig zsebszerződést kötő állampolgárok közreműködjenek abban, hogy e szerződések tartalma nyilvánosságra kerüljön – mondta a miniszterelnök. Hozzátette: nem fogják megbüntetni azokat a magyar állampolgárokat, akik kényszerhelyzetben kötöttek zsebszerződéseket.

Az állam – folytatta – a nemzeti földalap számára piaci értéken megvásárolja a zsebszerződést kötő eredeti tulajdonosoktól földjüket, az alapból pedig olyan családi gazdaságokat akar termőföldhöz juttatni, amelyek megművelik a földet.

  • A baj sokkal nagyobb annál, mint gondoltuk, nem téved, aki azt állítja, hogy a Nyugat-Dunántúlon a termőföld már egy negyede osztrák kézben van – jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint az utolsó pillanatban vagyunk, ezért a kormánynak határozottnak kell lennie, hezitálásra nincs lehetőség.

Magyarország jogállam, melynek jogszabályai határain belül a külföldiekre is vonatkoznak, azokat ők sem játszhatják ki – hangoztatta a kormányfő.

“Ennek az osztrák vircsaftnak, ami itt folyik, véget kell vetni, minden osztrák gazda, aki Magyarországon földet vásárolt, örüljön, hogy ezt ép bőrrel megússza” – mondta Orbán Viktor.

A sajtótájékoztatón Dávid Ibolya igazságügy-miniszter kérdésre válaszolva elmondta, hogy a földhivatalban különböző jogi praktikákkal már bejegyzett színlelt szerződéseket is meg lehet támadni a bíróságokon, amelyek érvényteleníthetik azokat.

A földbérleti szerződésekkel sokszor egy időben kötöttek jelenleg még zsebben lévő, le nem dátumozott adásvételi szerződéseket is, amelyek azonban színlelt szerződések, tehát érvénytelenek – közölte.

Magyarországon a jelenlegi törvények szerint külföldiek örökléssel sem szerezhetnek termőföldtulajdont, így azok a végrendeletek is érvénytelenek, amelyeknek kedvezményezettje külföldi állampolgár – fűzte hozzá.

A sajtótájékoztatón a miniszterelnök bejelentette: kihelyezett ülésén döntött a kormány arról, hogy a mezőgazdasági külső üzletrészek állami felvásárlása augusztus 1-jétől kezdődjék meg, ezt követheti december 1-jétől szintén százszázalékos névértéken a mezőgazdasági szövetkezeti nyugdíjasok üzletrészeinek megvásárlása.

  • Nem szabad elfelejteni, hogy ez nem csupán kiadás, hiszen az állam a vásárlással tulajdonhoz jut – mondta Orbán Viktor.

Ha a mezőgazdasági szövetkezetek elővásárlási jogukkal élve nem vásárolnának üzletrészt, az államnak harmincmilliárd forintot kellene kifizetnie a külső üzletrész-tulajdonosoknak és nyolcvanmilliárd forintot fizetnének a szövetkezeti nyugdíjasoknak – hangzott el a kálócfai kormányülés utáni sajtótájékoztatón.

VONZA ANDRÁS ÉS DÁVID IBOLYA A SZAKTESTÜLET ÉLÉN

A pénzügyi, az igazságügyi és az agrártárca vezetői, illetve az általuk kijelölt szakemberek alkotják majd azt a bizottságot, amely a családi gazdaságok új támogatási rendszerének részleteit fogja kidolgozni, és dönt a húszmilliárdos többletkeret felosztásának elveiről – mondta el az MTI érdeklődésére Vonza András. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter úgy gondolja: várhatóan a sikeresebb gazdálkodás működési alapfeltételeit megteremtő telephely vásárlások-építések igényelik legtöbb kormányzati forrást.

  • A terv szerint a meglévő agrártámogatási rendszert még az ősz közepéig módosítjuk, s legkésőbb október végéig meghirdetjük a családi gazdaságok támogatását szolgáló újabb idei, illetve jövő évi pályázatokat – közölte az FVM vezetője.

Dávid Ibolyától a távirati iroda megtudta, hogy az Igazságügyi Minisztérium felhívására egyre többen jelentkeznek a tárcánál a zsebszerződésekkel kapcsolatban. A segítséget kérő ügyfeleket arra biztatják – mondta el a miniszter -, hogy mielőbb keressék fel a megyei FVM-hivatalokat, a falugazdákat és az igazságügyi tárca hat vidéki tanácsadó irodáját.

  • A jogszabályszerűen, akár a 90-es évek elején szerzett földingatlanok tulajdonát senki nem vizsgálja, de a külföldi magán- és jogi személyek földszerzését megtiltó 1994-es rendelet után kötött minden termőföldszerződés szabálytalan és semmis – szögezte le. Ezek közé kell sorolni az addig alakult agrár vegyes vállalkozások földterületének bővítésére utóbb kötött opciós szerződéseket is – hangsúlyozta Dávid Ibolya.