132/2001. (VII. 18.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanács 3/2001. számú, a Magyar Köztársaságnak a ,,Kultúra 2000” programban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetéséről

20/2001. (VII. 18.) GM r.
Egyes fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről

16/2001. (VII. 18.) KöM r.
A hulladékok jegyzékéről

23/2001. (VII. 18.)KöViM-KöM-PM e. r.
Az egyes használt vagy sérült gépjárművek vámkezelését megelőző vizsgálatról szóló 3/1999. (I. 18.) KHVM-KöM-PM együttes rendelet módosításáról

22/2001. (VII. 18.) OM r.
A hallgatói sport- és kulturális normatíva elosztásáról

1/2001. (VII. 18.) MeHVM h.
Helyettes államtitkár kinevezéséről

Az Országos Választási Bizottság 4/2001. (VII. 16.) OVB határozata

A pénzügyminiszter közleménye az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok 2001. évi I. ütemű támogatásáról

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye műsorszolgáltatási jogosultságra érkezett pályázatról

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye

Helyesbítés