Az Oktatási Minisztérium megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a Fővárosi Munkaügyi Bíróság első fokon elutasította a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók (KKDSZ) kifogásait az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) átszervezésével öszszefüggő intézkedésekkel kapcsolatban.

A szaktárca tudatja: a Fővárosi Munkaügyi Bíróság álláspontja szerint a munkavállalók érdekei nem szenvedtek sérelmet, az intézkedés semmilyen gazdasági és szociális hátrányt nem okozott. A minisztérium állásfoglalása rámutat: a bíróság döntése nem kérdőjelezi meg a tárca intézkedéseinek jogszerűségét. A tárca szerint a bíróság nem hozott olyan állásfoglalást, amely akadályozná az OMIKK érdekeit szolgáló szervezeti megújítást, átszervezést.