Dávid Ibolya szerint a keresztény erkölcsiség alkalmas a homoszexuális és leszbikus hajlamú emberekkel való egészséges társadalmi viszony kialakítására, de az érintettek részéről is szükséges, hogy viselkedésük kellő toleranciával és visszafogottsággal párosuljon.

Az igazságügy-miniszter a Pepsi szigeti felvilágosító kampány szervezése körül, az úgynevezett interaktív játékok, tájékoztatók, felvilágosítás formája miatt kialakult vita kapcsán az MTI-nek elmondta: számára egyértelmű, hogy meg kell védeni a homoszexuálisokat és a leszbikusokat az igazságtalan megkülönböztetés ellen.
– A toleranciába beletartozik, hogy el kell fogadnom, éljenek úgy, ahogy nekik tetszik. Ám nem hiszem, hogy az ilyen párkapcsolatokat népszerűsíteni, akár vonzóvá tenni, akár szentesíteni kellene, vagy iskolai, illetve egyéb oktatás keretében példálózni kellene róla – mondta Dávid Ibolya.Az igazságügy-miniszter azt vallja, hogy a keresztyén erkölcsiség alkalmas a homoszexuális és leszbikus hajlamú emberekkel való egészséges társadalmi viszony kialakítására, fenntartására.
– Ám részükről is szükséges, hogy kellő toleranciával és visszafogottsággal párosuljon viselkedésük – jelentette ki Dávid Ibolya.
Hozzáfűzte: meggyőződése szerint a fiatalok érdekét az szolgálja a legjobban, ha megfelelő felkészültséggel lépik át a felnőttkor határát, de ebben meghatározó szerepe a családtól kapott felkészítésnek és az iskolának van.
Szerinte ezt az elvet a civil szervezeteknek tiszteletben kell tartaniuk.
A politikus emlékeztetett arra, hogy a katolikus egyház 1994-ben kiadott katekizmusában megfogalmazta: “a leszbikus és a homoszexuális cselekedetek önmagukban rendezetlenek, ellentétesek a természeti törvénnyel, a nemi aktus elől elzárják az élet ajándékát, semmi esetre sem szabad ezeket jóváhagyásban részesíteni.”
Annak kapcsán, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentették a III. kerület polgármesterét, aki a Pepsi Szigeten korlátozni akarja az ilyen irányú felvilágosító tevékenységet, az igazságügy-miniszter elmondta: a visszaélés tényállásnak lényege, hogy ha a hivatalos személy jogtalan hátrány okozása, vagy jogtalan előnyszerzés céljából hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét túllépi, illetve hivatali helyzetével visszaél, bűntettet követ el és háromévi szabadságvesztéssel büntethető.
– Meggyőződésem, hogy a polgármester esetében a hivatali visszaélés szóba sem kerülhet amiatt, hogy a homoszexuális jellegű felvilágosító rendezvény ellen fellépett – mondta Dávid Ibolya.Az igazságügy-miniszter szerint a polgármester nem lépte túl a hatáskörét, amikor a rendezvény szereplői számára bizonyos feltételeket állapított meg.
– A hivatali helyzettel való visszaélés fogalomkörébe nem vonható az sem, hogy a polgármester az őt megillető engedélyezési jogkör gyakorlása során különféle egymással ellentétben álló szempontokat mérlegelt. Az ilyen mérlegelő, értékelő tevékenység során a döntés meghozatala nem vonható a hivatali helyzettel való visszaélés fogalma alá – hangsúlyozta a miniszter.
Dávid Ibolya emlékeztetett az Alkotmánybíróság 1996-ban meghozott 21. számú állásfoglalására, amely egyik általános érvényű megfogalmazása szerint “az államnak a gyermeket fejlődésére káros hatásokon kívül az olyan kockázatvállalásoktól is meg kell óvnia, amelyekkel kapcsolatban életkoránál fogva nem képes megismerni és értékelni sem a válaszható behatásokat, sem pedig választása következményeit saját személyiségére, illetve későbbi életére és társadalmi beilleszkedésére nézve.”Az igazságügy-miniszter összegezve úgy véli: a polgármester által megjelölt feltétel nem áll ellentétben az Alkotmánybíróság idézett állásfoglalásának lényegével.