Jövőre csaknem húsz-, 2003-ban pedig harmincmilliárd forintot szán a kormány egyebek között a nyugdíjak teljes adómentességére, a családi gazdaságok, illetve a lakáshitelek adókedvezményére. A bevételkiesést a PM szerint ellensúlyozza a többlet-adóbevétel.

A kormány folytatja a korábban jól bevált gyakorlatot, és ismét egy törvénycsomagba sűríti össze több, jelen esetben 13 jogszabály módosítását. Vélhetően az új “salátatörvény” sem nyeri majd el az ellenzék rokonszenvét, hiszen a koalíció ismét egyetlen gombnyomással adhatja áldását a kormányelképzelésekre. A Népszava birtokába került pénzügyminisztériumi előterjesztés a legnagyobb horderejű változtatásnak a személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítását tekinti. A Pénzügyminisztérium siet leszögezni, hogy a kétéves költségvetés szent és sérthetetlen, s csak olyan változtatásokra van mód, amelyek a kormányprogram megvalósulását biztosító döntésekből fakadnak vagy jogharmonizációs kötelezettségek.

A nyugdíjak adómentességét, a családi gazdaságok kedvezményes adóztatását, a lakáshitel törlesztőrészletéhez kapcsolódó adókedvezmény átalakítását s néhány apróbb módosítást tartalmazó javaslat az előzetes számítások szerint összességében jövőre 19,6 milliárd, 2003-ban pedig 28,8 milliárd forintnyi kedvezményt jelent az érintettek számára. A tervezett változtatások összesen 390 ezer adózót érintenek. Az emiatt keletkező személyi jövedelemadó bevétel kiesés a pénzügyi tárca szerint nem érinti hátrányosan a költségvetést. A PM rámutat arra, hogy a gazdasági folyamatok azt jelzik, jövőre is több tízmilliárd forintnyi többlet-adóbevételre lehet számítani, ami jóval meghaladja az előterjesztésben szereplő intézkedések költségvetési kihatását.

A dolgozó nyugdíjasok régi vágya teljesül azzal, hogy a kormány ígéretének megfelelően a jövő év január 1-jétől ténylegesen adómentessé válnak a nyugdíjak. Jelenleg a nyugdíjak után ugyan nem kell adózni, de a munkaviszonyból vagy a megbízási jogviszonyból származó jövedelmek utáni adó megállapításakor beleszámít az adóalapba. A jövőben kizárólag a megszerzett jövedelmek utáni közterheket kell az érintetteknek viselniük. Ugyanez vonatkozik majd a nyugdíjjal azonosan adózó jövedelmekre. A nyugdíjak teljes adómentessége megközelítően 320 ezer nyugdíjasnak jelent könnyebbséget. A PM szerint a módosítás miatt 14,6 milliárd forinttól esik el a költségvetés.A gyermekes családok adóterheit enyhítené az a módosítás, amelynek révén gyermekenként évi 10 ezer forint összegig nem számítana bevételnek az iskolakezdési támogatás.