A tervezet szerint a vámhatóság munkatársai saját döntési körükben felülbírálhatják majd egy áru vámértékének valódiságát

A tervezet szerint a vámhatóság munkatársai saját döntési körükben felülbírálhatják majd egy áru vámértékének valódiságát, ha az a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának (VPOP) hivatalos nyilvántartásában szereplő összeghez képest 20 százaléknál nagyobb eltérést mutat. Nemzetközi gyakorlat szerint ilyenkor az áruk tényleges értékének megállapításáig a számlán és a nyilvántartásban különbözetnek megfelelő vámbiztosítékot kérnek a kereskedőktől.

A vámosok többféle módszerrel vizsgálhatják a valóságos vámértéket, például összevethetik a hasonló minőségű és rendeltetésű árukkal a behozott terméket, vagy a magyar kereskedelmi árakat is alapul vehetik a vámtétel értékének meghatározásakor. Beszteri Sára szerint valószínűleg csak a problémás esetekben és a nagymennyiségben érkező áruknál vizsgálják majd meg alaposabban azok behozatali értékét.

A VPOP nem kívánt nyilatkozni a kérdésben, mivel a tervezet csak ősszel kerül a parlament elé. Sipos Jenő, a szervezet szóvivője azonban korábban elmondta: a kínai termékek közül nagyobb mennyiségben érkezik Magyarországra ruházati és műszaki termék, valamint apró műanyag használati tárgy. A vám- és pénzügyőrség adatai szerint a hazánkba legálisan érkező kínai áruk értéke meghaladja a százmillió forintot. Információk szerint ugyanakkor a vámeljárások során számos visszaélésre is sor került, ezek egy részét hivatott kiszűrni a rendelettervezet. A kereskedők ugyanis gyakran a valóságosnál lényegesen alacsonyabb értéken próbálják behozni áruikat az országba, így ugyanis kisebb vámot rónak ki rájuk a határnál. Előfordul az is, hogy a konténerekben szállítottaknál kevesebbet jelentenek be a vámhivatalnak.