A Hírközlési Főfelügyelet (Híf) elektronikus aláírással kapcsolatos feladatairól is tájékoztat a Híflevélnek, a hatóság hivatalos lapjának most megjelent legújabb száma.

E szerint a szolgáltatásokat (hitelesítésszolgáltatás, időbélyegzés, aláírás-létrehozó adatelhelyezés) nyújtó szolgáltatók tevékenységéhez kapcsolódó új hatósági feladatok:

  • a fokozott biztonságú és a minősített szolgáltatók,
  • a minősített szolgáltatók által kibocsátott tanúsítványtípusok,
  • a tanúsított elektronikus aláírási termékek,
  • az elektronikus aláírási termékeket tanúsító szervezetek nyilvántartásba vétele, nyilvántartásuk vezetése, továbbá a szolgáltatók tevékenységének hatósági ellenőrzése.

Ezek mellett a Híf végzi majd a minősített tanúsítványt kibocsátó szolgáltatók minősítését, kijelöli a tevékenységét befejező minősített szolgáltató egyes feladatait átvevő szolgáltatót, továbbá jegyzéket tesz közzé az “elismert” külföldi szolgáltatókról. A minősített szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzése során a Hífnek a minősített szolgáltatóknál évente egyszer, átfogó helyszíni ellenőrzést kell tartania. A törvény meghatározza, hogy jogszabálysértő működés esetén milyen intézkedéseket alkalmazhat a Híf (felhívás a követelmények betartására; meghatározott technológiák, illetve eljárások alkalmazásának megtiltása; új tanúsítványkibocsátási tevékenység szüneteltetésének, illetve a minősített tanúsítványok visszavonásának elrendelése; bírság kiszabása; törlés a minősített hitelesítésszolgáltatók nyilvántartásából), lehetőséget ad továbbá a szabálysértő szolgáltató és a szabálysértő szolgáltató vezető tisztségviselőjének a bírságolására is. Amennyiben a Híf a szolgáltatóval szemben intézkedést alkalmaz vagy bírságot szab ki, határozata azonnal végrehajtható.