Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa szerint az adatvédelmi biztosi feladatok maradéktalan ellátásához elengedhetetlenül szükséges, hogy az Országgyűlés minél előbb megválassza az új szakombudsmant.

Lenkovics Barnabás az MTI-nek nyilatkozva megerősítette, hogy a poszt betöltéséig az adatvédelmi biztosi jogkör gyakorlása törvény által ráruházott kötelezettség, akadályoztatása esetén pedig általános helyettese látja el ezeket a feladatokat. – A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való alkotmányos jog nem sérülhet. Az adatvédelmi ombudsman szerepköre azonban csak akkor lesz hiánytalanul betöltve, ha a parlament megválasztja az új országgyűlési biztost – szögezte le Lenkovics Barnabás.

Hangsúlyozta, hogy az adatvédelmi biztos hivatali apparátusával zavartalan az együttműködése. Szólt arról, hogy a nyáron viszonylag kevés új beadvány érkezett, így az ombudsmanok feladata jelenleg elsősorban az elmúlt két év ügyhátralékának feldolgozása. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa elmondta, hogy egy belső áttekintés után az elmúlt hat év tapasztalatainak birtokában az ombudsmani tevékenység továbblépésének irányait keresi. Álláspontja szerint az már most látható, hogy a korábbinál nagyobb figyelmet igényelnek majd egyes ügycsoportok, így az állandó ápolást nyújtó otthonokban élők és a kamarai tagok panaszai, illetve a kábelszolgáltatókkal és a közszolgáltatókkal szembeni panaszok. Lenkovics Barnabás kitért arra, hogy várhatóan csak az év végére tud új székhelyére költözni az ombudsmani hivatal, ugyanis nem fejeződött be a jelenleginél kedvezőbb elhelyezési körülményeket biztosító épület felújítása, amellyel kapcsolatban 300 millió forintot megközelítő többletkiadás is felmerült.