Névváltoztatással, személyazonosság-cserével és akár külföldre költöztetéssel védhetőek lesznek a jövőben azok a tanúk, akik a hatóság számára értékes információval rendelkeznek és emiatt veszélyben vannak. A programszerű tanúvédelemről szóló törvény általános vitáját ma kezdi el a parlament. Elfogadása esetén legkorábban 2003-ban léphet hatályba.

Ma kezdi meg a programszerű tanúvédelemről szóló törvényjavaslat általános vitáját a parlament. Ha elfogadják a Belügyminisztérium előterjesztését, 2003. január elsejétől már Magyarországon is valódi védelemben részesülnek azok, akik azért vannak veszélyben, mert valami fontosat tudnak. Mindez azért is jelentős előrelépés, mert tanúk nélkül szinte ma már lehetetlen egy büntetőügyet sikeresen befejezni. Amennyire felértékelődött a tanúvallomások szerepe, ezzel párhuzamosan nőtt a sokszor nélkülözhetetlen információk birtokosának veszélyeztetettsége is. Jogi szakértők egyetértenek abban: a közbiztonság jelenlegi helyzete, a bűncselekmények eldurvulása is azt mutatja: nem alaptalanul félnek azok, akik valami fontosat tudnak. Ahhoz, hogy valakiből különösen védett tanú legyen, négy előfeltételnek kell megfelelnie. Azaz: egy kiemelkedő súlyú – különösen ha terrorizmussal, pénzmosással, kábítószer- vagy fegyverkereskedelemmel, illetve prostitúcióval, pedofíliával és az ezekkel összefüggő élet elleni cselekményekkel kapcsolatos – bűncselekmény lényeges körülményeiről kell tudnia, vallomása más bizonyítékkal nem vagy csak aránytalanul nagy nehézségekkel pótolható. Szükséges, hogy személye, tartózkodási helye és az a tény, hogy ő tanúvallomást tesz az ügyben, a gyanúsított és védője számára is ismeretlen legyen. A negyedik feltétel, hogy a tanú, illetve családja komoly veszélybe kerülhet, ha a vallomás nyilvánosságot kap.

Arról, hogy kiből lesz különösen védett tanú ügyészi indítványra, egy erre kijelölt megyei bírósági bíró dönt az illető személyes meghallgatása után. A programszerű védelemért a rendőrségen belül erre a célra létrehozott szervezet a felelős. Tagjai sokkal inkább szociális, semmint nyomozati munkát végeznek majd, ők garantálnak mindent, amit az esetleges életmódváltás szükségessé tesz, mentális, szociális gazdasági támogatást is biztosítanak. A szolgálat a védett személyt, és ha szükséges, családját elköltöztetheti, adatait a különböző nyilvántartásokban zárolhatja. Ha indokolt, névváltoztatásra, de akár teljes személyazonosságra is sor kerülhet. Ha védelme Magyarországon már nem biztosítható, lehetőség lesz arra, hogy az érintettet külföldre költöztessék. A törvénytervezet szerint lehetséges lesz a jövőben, hogy veszélyben lévő külföldi tanúkat, bűnbánó maffiózókat hazánkban védjenek meg. A védelem azonnal megszűnik, ha feltételei már nem állnak fenn, ha az illető lemond arról, ha végül nem tesz vallomást, illetve korábbi nyilatkozatát visszavonja. Megszüntetéshez vezethet az is, ha a védett személy nem tartja be a számára előírt magatartási szabályokat, megtagadja a neki szánt munkát, vagy szándékos bűncselekményt követ el a program ideje alatt.