A román fél részéről eddig konkrét észrevételek, javaslatok nem hangzottak el azokon a konzultációkon, amelyeket a státustörvényhez készülő végrehajtási utasításokról folytatott csütörtökön Bukarestben Õry Csaba, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára és Szabó Tibor, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke.

A magyar küldöttség Smaranda Dobrescuval, a román képviselőház munkaügyi bizottságának elnökével, valamint a román társadalombiztosítási főigazgatóság illetékeseivel találkozott. Pénteken Marian Sirbu munkaügyi miniszterrel folytatódnak a megbeszélések.

A magyar politikusok hangsúlyozták: a státustörvényhez most készülnek a végrehajtási rendeletek, s a magyar fél szeretné, ha ebben a szakaszban ismerhetné meg a román fél konkrét aggályait, észrevételeit javaslatait. Ennek érdekében átadták a magyar igazolvány kiadásával, a közlekedési támogatással, a munkavállalással, illetve az egészségügyi ellátással kapcsolatos tervezeteket.

Õry Csaba elmondta, hogy a képviselőház munkaügyi bizottságának elnökével tartott találkozón Dobrescu asszony időt kért, hogy a román képviselők megismerkedhessenek a státustörvény szövegével. Ugyanakkor jelezte: a törvény körül Romániában kibontakozott vita nehezítheti a gyakornokok foglalkoztatásáról és a szezonális munkavállalásról kötött kétoldalú egyezmény hatályba lépését.

A magyar államtitkár leszögezte, hogy magyar részről ezt a két kérdést teljesen külön kezelik. Hangsúlyozta, hogy a kétoldalú egyezmény a jelenleg is Magyarországon nagy számban dolgozó romániai állampolgárok – a magyar és román nemzetiségűek számára egyaránt – jelentős könnyítéseket tartalmaz.

Elmondta, hogy a román társadalombiztosítási főigazgatóságon egyelőre semmilyen problémát nem látnak a státustörvényben a társadalombiztosítási vonatkozásokat illetően.

Õry Csaba kifejezte reményét, hogy az ideologizáló, értelmezési vita egyre inkább egy szakmai, a valódi problémákkal foglalkozó tisztázó megbeszéléssé alakulhat át.

Szabó Tibor szintén azt hangsúlyozta, hogy a magyar fél minden szomszédos ország érdeklődő képviselőit, kormányzatait a legrészletesebben tudja tájékoztatni a végrehajtással kapcsolatos szándékokról, és ennek a folyamatnak a keretében szívesen figyelembe veszi, megfontolja az elhangzó észrevételeket, javaslatokat.

Hozzátette, hogy a csütörtöki találkozókon sem fogalmazódtak meg román részről a politikai üzenetek szintjén túlmenő konkrét javaslatok, észrevételek.

Szabó Tibor elmondta, hogy hétfőn Budapesten összeül a magyar-román kisebbségvédelmi szakbizottság, amelynek tevékenysége az elmúlt két évben szünetelt. Csütörtökön megállapodtak abban, hogy a napirenden a romániai magyarság, illetve a magyarországi román kisebbség általános helyzetének áttekintése, valamint – ha román részről igény mutatkozik – a státustörvény végrehajtásának kérdése szerepel.

A HTMH elnöke csütörtökön megbeszélést folytatott Markó Bélával, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével is, akivel egyebek között arról beszéltek, hogy a Magyar Állandó Értekezletben tagsággal rendelkező szervezetek miként viszonyulnak a törvény végrehajtásához, melyek azok a szempontok, amelyeket fontosnak tartanak.