A Miniszterelnöki Hivatal (MEH) ellenőrzési főosztálya az országképépítéssel kapcsolatos pénzmozgást már tavaly ősszel ellenőrizte. A belső revízió már akkor azt javasolta a hivatal vezetőinek: “tegye meg a szükséges intézkedéseket”.

Fegyelmi vizsgálatról szó sincs” – közölték tegnap a kancellária, a MEH sajtóirodáján annak kapcsán, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentésében elmarasztalta az Országimázs Központot (OK), annak gazdálkodásában, szerződéskötéseiben több hibát talált, különös tekintettel a Happy End Kft.-re. Stumpf István kancelláriaminiszter viszont korábban úgy nyilatkozott egy kereskedelmi televíziónak: kivizsgáltatja, vannak-e felelősei az ÁSZ által az imázsközpontnál feltárt szabálytalanságoknak. Csak ezután merülhet fel bármilyen felelősségre vonás a minisztériumi hivatalon belül – tette hozzá a miniszter. A kancelláriaminiszter nyilatkozatát akként kell értelmezni, hogy a Miniszterelnöki Hivatalban intézkedési terv készül az új intézmény indulásánál előfordult hibák kiküszöbölésére. Ennek keretében elképzelhető, hogy a közbeszerzési törvényt is módosítani kell – magyarázták a miniszter nyilatkozatát a sajtóirodán.

Az Országimázs Központ működését a miniszterelnök kérésére az ÁSZ – az imázsközpont vezetője, Tóth István Zoltán interpretációja szerint – soha nem tapasztalt részletességgel világította át, s ezt nem tette volna egy szokásos ellenőrzés során. A 2000. február elsején alakult imázsközpont engedélyezett létszáma januártól négy főre csökkent. A ténylegesen betöltött köztisztviselői státus 4 fő (főosztályvezető, illetve a helyettese, osztályvezető, tanácsadó), akik a kommunikációért felelős politikai államtitkár közvetlen irányítása alatt látták el feladatukat. Megbízási jogviszonyban további tíz személyt alkalmaztak. A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint a fegyelmi vétséget elkövető köztisztviselővel szemben többféle szankció szabható ki a megrovástól a hivatalvesztésig. A megrovás fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül is kiszabható, ha a kötelességszegést a delikvens elismeri. Ha vizsgálatot kell tartani, 3 napon belül vizsgálóbiztost kell kijelölni. Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kötelességszegés felfedezése óta három hónap, illetőleg a fegyelmi vétség elkövetése óta három év eltelt” – mondja ki a törvény 51. szakasza. Alapos a gyanú: a kancelláriaminiszter vizsgálatának az imázsközpont esetén is “happy end” lesz a vége.

Amit ugyanis most kezdenének vizsgálni, arról tudnak, lassan egy éve.
Ugyanis maga az ÁSZ jelentése utal arra, hogy a MEH ellenőrzési főosztálya az országképépítéssel kapcsolatos előirányzatok 2000. augusztus 31-ig történő felhasználását szeptember 4-e és október 6-a között ellenőrizte. Már akkor megállapították: nem készült el az OK ügyrendje, a munkaköri leírásokat nem adták ki, néhány kivételtől eltekintve nem készült feladatonkénti költségszámítás, továbbá, hogy “az OK munkatársai nem megfelelő gondossággal jártak el a Happy End Kft.-vel kötött eseti szerződések megkötésekor, valamint a teljesítések igazolásakor”. A MEH ellenőrzési főosztálya egy éve azt javasolta: a hivatal vezetői “tegyék meg a szükséges intézkedéseket”.