Az öreg földrész polgárjogi szervezetei szerint az amerikai terrortámadás még nem ok arra, hogy az EU tagállamaiban az esetleges túlkapások mértékéig terjesszék ki tevékenységi körüket a hírszerző szolgálatok, és a törvényeket is csak megfontoltan szabad megváltoztatni. A német, dán, osztrák, holland és brit civiljogi egyesületek pénteken az ET-hez eljuttatott levele szerint “a légkör korántsem alkalmas az elkapkodott intézkedésekre, a polgári jogok és élet szabadsága mindig fő szempont kell, hogy maradjon”. A leirat elismeri a fokozott biztonság szükségességét, de többször hangsúlyozza emberjogi vonatkozásainak fokozott mérlegelését. Külön foglalkozik a meglehetősen elégtelennek bizonyult Echelon létjogosultságával; propagálja a titkosító technológiákat és hangsúlyozza, hogy a szolgáltatókat nem szabad adatvisszatartásra és -kiadásra kötelezni.