A GVH a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának gyanúja miatt indított eljárást

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenytanácsa szerint az Audiofon Hungária Kft. tisztességtelenül befolyásolta a fogyasztók döntését, mivel hirdetései nem adtak tájékoztatást arról, hogy az operátorlogók, illetve csengőhangok csak adott telefontípusok esetén vehetők igénybe. A GVH a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának gyanúja miatt indított eljárást a különböző emelt díjas telefonszolgáltatásokat kínáló Audiofon Hungária Kft. ellen. A versenytanács a jogsértés megállapításával együtt megtiltotta a nem megfelelő reklámokat, valamint 500 ezer forint bírság megfizetésére kötelezte az Audiofon Hungária Kft.-t. Döntésének meghozatalakor a versenytanács figyelemmel volt arra, hogy a kft. a fogyasztók széles körét elérő magatartása a fogyasztók megtévesztése mellett alkalmas volt arra is, hogy az operátor lógók és csengőhangok új részpiacának morálját károsan befolyásolja.