Az országgyűlési biztosok hatáskörét szűkíti az Igazságügyi Minisztérium által a parlamentnek benyújtott törvénymódosítás.

Készülőben az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993-as törvény módosítása. A törvényt az Országgyűlésnek december közepéig kell módosítania, ellenkező esetben automatikusan életbe lép az Alkotmánybíróság márciusi határozata. Ez jelentős mértékben megnyirbálja az országgyűlési biztosok hatáskörét. Az Ab Pokol Béla kisgazda képviselő indítványa nyomán foglalkozott tavasszal az ombudsmani hatáskörökkel. A jelek szerint az igazságügyi miniszter által jegyzett javaslatba beépült a taláros testület állásfoglalása, hiszen a parlament előtt lévő törvénymódosítás is jócskán tartalmaz szűkítéseket.

A javaslat nem egyenként és név szerint határozza meg az ombudsman által vizsgálható szervezetek körét, hanem szervezettípus, illetve feladatkör alapján jelölik meg azokat a hatóságokat, amelyek tevékenységébe az országgyűlési biztos betekinthet. A törvénytervezet nem engedné vizsgálódni az ombudsmant a honvédség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendőrség, valamint a határőrség háza táján. Ugyanakkor a javaslat a nyomozati hatóságot – köztük az ügyészség nyomozati szervezetét – olyannak nevezi, mint amely az alapvető jogok szempontjából nem egy a közhatalmi funkciók közül, hiszen a személyes szabadság korlátozása, illetve kényszerítő intézkedések révén a leginkább sértheti az alkotmányos jogokat. A szervezet éppen emiatt az ombudsman látókörébe kerülhet a törvény elfogadása esetén. A törvényjavaslat felhatalmazza az ombudsmant a kötelező tagságon alapuló köztestületek, valamint a kisebbségi önkormányzatok ügyeinek vizsgálatára is. Nem firtathatóak viszont az ügyészség igazságszolgáltatáshoz kötődő feladatai. A törvénymódosítás -az Alkotmánybíróság álláspontjának megfelelően – kizárja az ombudsman által vizsgálható szervezetek közül az Országgyűlést, a köztársasági elnöki intézményt, az Alkotmánybíróságot, az Állami Számvevőszéket, nyomozati szerve kivételével az ügyészséget, a közjegyzői intézményt, valamint a bírósági végrehajtókat. Ezek alkotmányos jogállásával ugyanis nem fér össze az ombudsmani vizsgálati jogkör.