Összesen 14 millió forintos jogerőre emelkedett kötbért nem fizet több éve a Magyar Televízió az Országos Rádió és Televízió Testületnek, amit különböző műsorszolgáltatási kötelezettségek megszegése miatt szabott ki a médiahatóság a csatornára.

Emellett a médiatörvényben lefektetett reklámszabályozás megszegése miatt 5 millió forintos kötbér megfizetésére kötelezte az MTV-t a testület tegnap. Miután az MTV rendszeresen nem teljesíti a médiahatóság párperces műsorszolgáltatási felfüggesztésre vonatkozó szankcióit, ezért a testület tegnapi ülésén úgy döntött, ezentúl pénzbírságot fog kiszabni s keményen behajtja a szankciókat. Nem támogatta viszont a testület, hogy az ORTT az Országgyűlés kulturális bizottságához forduljon, mert a köztévé híradója rendszeresen rövidebb a médiatörvényben előírt 20 percnél.

Másfél héten belül dönthet az MTV Rt. kuratóriumának elnöksége Mendreczky Károly szerződéséről, amely nyár közepi kinevezés óta késik. Mendreczky alelnökként kapott megbízást elődje távozását követően, így saját magával kell felbontania az alelnöki megbízást, hogy a kuratórium megköthesse az elnöki szerződést. A kuratórium elnöke cáfolta, hogy Mendreczky menedzserszerződést kapna. Vagyis az új elnök fizetése nem tér majd el elődjeitől, vagyis 1,2 millió forintos javadalmazásra számíthat. Azt már korábban tagadta a tévéelnök, hogy az intézményben eltöltött húszéves munkaviszonyának közös megegyezéssel való felmondása után járó 20 millió forintos végkielégítést fel kívánja venni. Bakó Lajos a kuratórium elnöke a Népszava kérdésére azt mondta, a kuratórium elnöksége nem ad rendkívüli jutalmakat Mendreczkynek, tehát nem igaz, hogy így kompenzálnák Mendreczkyt, mert elesett a végkielégítéstől. Ugyanakkor elmondta: az elnök több mint húszéves munkaviszonyának munkajogi biztonságát a közeljövőben kötendő megbízási szerződésben egy újfajta jogviszonyban biztosítják majd. Bakó nem kívánt kitérni ennek konkrétumaira.