George Bush amerikai elnök pénteken aláírta a szeptember 11-i terrorcselekmény nyomán a kongresszus két háza által rekordgyorsasággal kidolgozott, összecsiszolt és a képviselőházban szerdán, a szenátusban pedig csütörtökön elfogadott új terrorizmusellenes törvényt, amely jelentős mértékben kiterjeszti a bűnüldöző, illetve igazságszolgáltatási szervek jogkörét a terroristák elleni hatósági fellépés során.

A törvény értelmében kiterjesztik a telefonok lehallgathatóságát: ezentúl nem telefonszámra, hanem – tekintettel a mobil telefonok egyszerű beszerezhetőségére – megfigyelendő személyre adnak ki lehallgatási engedélyeket. Megteremtik az internetes – például elektronikus levelezési – forgalom hatósági figyelemmel kísérésének lehetőségét – olyan mértékben, hogy az illetékes szervek akár már a címzett előtt elolvashatják a terroristagyanús közegben küldött üzeneteket. Egyszerűsödik és bizonyára felgyorsul majd a gyanúsítottak elleni házkutatások engedélyezési eljárása.

Az új jogszabály alapján hatékonyabban lehet fellépni a terroristáknak menedéket nyújtókkal, illetve a terrorista akciók végrehajtásának finanszírozása érdekében “pénzmosási” tevékenységet folytatókkal szemben. A törvény nyomán a bűnüldöző, illetve a titkosszolgálati szervek között remélhetőleg olajozottabbá válik a szervezett információáramlás, és elkerülhetőbbé válnak az olyan esetek, amikor a társszervek közötti információátadás késlekedése vagy hiánya miatt tudják a terroristák kijátszani a hatóságokat.

A kormányzat eredetileg azt szerette volna elérni, hogy a terroristagyanús – és ráadásul idegenrendészeti szabályokat sértő – külföldi állampolgárokat korlátlan ideig lehessen fogva tartani vádemelés nélkül. Ezt a lehetőséget a hatóságok – emberi jogi garanciális megfontolásokból – végül nem kapták meg, hanem olyan kompromisszum született, amely 7 napra teszi lehetővé az ilyen jellegű fogva tartást.

A törvény legtöbb rendelkezésére – ugyancsak az egyének jogvédelmére figyelemmel, a Fehér Ház eredeti elképzeléseivel ellentétben – vonatkozik az úgynevezett “napnyugta”-záradék, amelynek értelmében négy év múlva az érintett előírások automatikusan hatályukat vesztik, hacsak időközben új törvény a hatályt nem hosszabbítja meg.

John Ashcroft igazságügyi miniszter már előzőleg közölte: abban a pillanatban, amint az elnök aláírása rákerül a törvényre, az illetékes szervek azonnal élni kezdenek összes frissen született felhatalmazásukkal, és intenzív megfigyelő tevékenységhez látnak, a terroristák utáni hajsza jegyében.