A módosítás rögzíti az első alapképzés definícióját, valamint szabályozza a hallgatói jogviszony szüneteltetését A jogviszony összesen négy félévig szünetelhet. A javaslat a záróvizsgára bocsátás feltételéül szabja az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésének igazolását.

“Céges” doktori képzések

Pálinkás József oktatási miniszter a parlament előtt elmondta, hogy a jogszabálymódosítási indítvány lehetőséget biztosít gazdasági és társadalmi szervezetek számára doktori ösztöndíjak létesítésére. A módosító javaslat 2002 januárjától egyetemmé nyilvánítja a győri Széchenyi István Főiskolát .

Az előterjesztés kimondja: ha a hallgató a hallgatói jogviszonya megszűnéséig nem tesz záróvizsgát, arra még ezt követően legalább két évig lehetősége nyílik, az oklevél megszerzésével együtt.

A törvényjavaslatot a múlt héten kezdte el tárgyalni az Országgyűlés; várhatóan még idén elfogadják és januártól hatályba léphet. Az oktatási bizottság ellenszavazat nélkül támogatta a javaslat általános vitára való alkalmasságát.