Az Amerikai Legfelsőbb Bíróság elutasította azt a törvényt, mely előírta volna, hogy a nyilvános játéktermekben az erőszakos programokat futtató automatákkal csak szülői engedéllyel, vagy szülői jelenlét mellett játszhassanak a gyermekek.

Az Amerikai Legfelsőbb Bíróság elutasította azt a törvényt, mely előírta volna, hogy a nyilvános játéktermekben az erőszakos programokat futtató automatákkal csak szülői engedéllyel, vagy szülői jelenlét mellett játszhassanak a gyermekek.

Az indianapolisi rendelkezés azokat a játékprogramokat célozta volna meg, melyek erőszakot, vagy erotikus jeleneteket tartalmaznak, és ezért káros hatásúak a gyermekek számára. A rendelkezés azonnal nagy vitákat váltott ki az emberek, a játékprogramokat kiadó cégek, és a bírák között. Jogi szempontból komoly dilemma volt, hogy a gyerekek korlátozhatóak-e szabadságukban. Az Amerikai Legfelsőbb Bíróság végül minden indoklás nélkül visszautasította az indianapolisi kérését, hogy erőre emeljék azt a rendelkezést, mely védené a gyermekeket a számukra nem megfelelő, káros tartalmaktól, ezáltal is csökkentve a fiatalkori bűnözést.

Az indianapolisi szakemberek állítják, hogy tudományos bizonyítékaik vannak arra nézve, hogy kapcsolat van a gyermekek erőszakos viselkedése és az agresszív játékprogramok között. Az új törvény szerint, ha egy fiatalkorú korhatáros szoftvert futtató automatával szeretett volna játszani, egy szülőnek írásbeli beleegyezését kellett volna adnia, vagy a közelben kellett volna maradnia, amíg a gyerek játszik. A be nem vezetett rendelkezés értelmében az erőszakos programokat futtató gépeket el kellett volna különíteni a többitől, és figyelmeztető feliratokat kellett volna rajtuk elhelyezni. A törvénysértőkre felfüggesztés, illetve a játékgépek üzemeltetéstől való eltiltás várt volna büntetésként.

A törvényalkotók szerint a virtuális erőszak nem más mint valósághű, komoly sérülésokozás egy emberen, vagy egy emberszerű lényen, azaz amputáció, lefejezés, feldarabolás, vérontás, megcsonkítás, megbénítás vagy eltorzítás.

Több kereskedelmi szervezet és magáncég is pereskedésbe kezdett a jogszabály ellen, hiszen szerintük a gyerekeknek joguk van játszani a játékokkal, és az új törvény korlátozná őket szabadságukban, illetve az önkifejezésben.

Az előbb említett bizonyíték, mely szerint az erőszakos játékprogramok ártalmasak, úgy látszik nem volt kielégítő a bíróság számára, Indianapolis szerint viszont nem elfogadható, hogy egy hétéves fiúnak alanyi joga van erőszakos, agresszív videojátékokkal játszani szülői beleegyezés nélkül.

A játékprogramokat gyártó cégek a törvényt elvetendőnek ítélték meg, hiszen a játékok, csakúgy, mint a filmek és a könyvek védelmet élveznek, nem lehet őket tartalmuk alapján cenzúrázni.